Društvo Focus je organiziralo konferenco, ki je osvetlila nujnost posodobitve nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN) držav članic EU do junija. S pomanjkljivostmi v osnutkih NEPN-ov se soočajo številne države, kar ogroža doseganje podnebnih ciljev za 2040. Ključna sporočila konference vključujejo poudarek na ambicioznosti ciljev, vključevanju javnosti ter nujnost hitrega ukrepanja.

  1. Ambiciozni cilji za podnebje: Manjše kot so ambicije držav članic EU za leto 2030, težje bo doseči cilj 90 % zmanjšanja neto emisij do leta 2040. Končne verzije NEPN-ov morajo vključevati ambicioznejše cilje na področju podnebja, obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti.
  2. Vključevanje javnosti: Proces posodabljanja NEPN-ov zahteva temeljito vključevanje javnosti, ki mora biti transparentno in upoštevati predloge. Boljše vključevanje lahko zagotovi boljše rezultate in večjo podporo pri implementaciji načrtov.
  3. Ekonomski vidik zelenega prehoda: Investicije v podnebno ukrepanje prinašajo dolgoročne koristi za gospodarstvo in družbo. Poudarek je na nujnosti sledenja Pariškemu sporazumu in cilju omejitve dviga globalne temperature na 1,5 °C.
  4. Spremljanje in ocenjevanje: Spremljanje napredka pri izvajanju NEPN-ov je ključno za zagotavljanje ustreznih korakov in ukrepov. Transparentnost in učinkovito posvetovanje s splošno ter strokovno javnostjo sta ključna pri tem procesu.

Konferenca je pomembno poudarila potrebo po hitrem in učinkovitem ukrepanju ter opozorila na ključne izzive, s katerimi se soočajo države članice EU pri doseganju podnebnih ciljev.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »