Posojila za nevladne organizacije

Stičišče NVO osrednje Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo pripravlja oceno potreb nevladnih organizacij glede potrebnih sredstev za izvajanje programov in projektov (potreba po zalaganju sredstev).

Finančna sredstva so pogosto razlog, da nekaterih projektov in programov nevladne organizacije ne morejo izvesti. Organizatorji raziksva zato prosijo,  da jim pomagate oceniti tovrstne potrebe, saj bodo izhodišče za dogovarjanje glede ureditve ugodnejših bančnih posojil s strani Ribniškega sklada, ki bodo namenjene nevladnim organizacijam.

VPRAŠALNIK

Vprašalnik vam bo vzel le minuto vašega časa. Hvala za vaše sodelovanje.