Pred kratkim je bilo s strani F3E in Educasol pripravljeno poročilo o kulturi evalvacije DEAR aktivnosti. Poročilo analizira podatke zbrane preko spletnega vprašalnika, ki je bil poslan vsem članom DARE (Development Awareness and Raising Education ) foruma glede njihove izkušnje z ocenjevanjem najnovejšega DEAR projekta ali programa. Namen vprašalnika in kasnejše analize je bilo boljše razumevanje možnosti izboljšanja procesa evalvacije. Temelji na izkušnjah DEAR udeležencev iz 22 različnih evropskih držav.

Poročilo ugotavlja, da se je kultura evalvacije začela uveljavljati med evropskimi DEAR akterji. Zajema posebnosti ukrepov DEAR, ki jih izpostavljajo odzivi na vprašalnik glede evalvacijskih kriterijev in metodologije. Ponuja pa tudi priporočila za evalvacijo DEAR ukrepov za boljše vključevanje potreb in posebnosti DEAR akterjev v proces evalvacije.