Ministrstvo za zunanje zadeve je na vlado poslalo Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2020. Slovenija je v letu 2020 za uradno razvojno pomoč namenila 79,6 milijonov evrov, kar predstavlja 0,17 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND).

Kot navaja poročilo, dve tretjini razvojne pomoči v letu 2020 oziroma 53,1 milijonov evrov predstavlja večstranska razvojna pomoč. Največji del le-te predstavlja prispevek v proračun EU, ki se nameni za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč v okviru EU, sledi prispevek v Evropski razvojni sklad, namenjen financiranju razvojnega sodelovanja EU s skupino afriških, karibskih in pacifiških držav ter čezmorskimi državami in ozemlji. Pomemben del večstranske pomoči namenja Republika Slovenija tudi preko sistema Organizacije združenih narodov in Skupine Svetovne banke.

Eno tretjino uradne razvojne pomoči oziroma 26,5 milijonov evrov predstavlja dvostranska razvojna pomoč. Največji delež le-te predstavljajo oprostitve šolnin in štipendije, v ta sklop pa sodijo tudi razvojni in humanitarni projekti, tehnična pomoč, namenski prispevki preko mednarodnih organizacij, podpora delovanju mednarodnih nevladnih organizacij, administrativni stroški, ozaveščanje javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja ter stroški za oskrbo beguncev in migrantov v Republiki Sloveniji. Največji delež razpoložljive dvostranske pomoči, t.j. dvostranske razvojne pomoči brez administrativnih stroškov, je Republika Slovenija tudi v letu 2020 namenila državam v regiji Zahodnega Balkana, posamično pa največ Bosni in Hercegovini.

Republika Slovenija bi morala v skladu z mednarodnimi zavezami okrepiti prizadevanja za postopno povečevanje deleža bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč proti 0,33 odstotka bruto nacionalnega dohodka do leta 2030. 0,17 odstotka bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč v letu 2020 pomeni stagnacijo v primerjavi z letom prej, se pa znesek za uradno razvojno pomoč nominalno vztrajno povečuje.

 

Translate »