Objavljeno je poročilo »Empowering Civil Society for Monitoring and Action on SDG16« (Opolnomočenje civilne družbe za monitoring in akcijo za CTR 16), ki so ga skupaj pripravile Asia Development Alliance (ADA); Forus; in mreža Transparency, Accountability, and Participation (TAP) Network, sodelovale pa so tudi CIVICUS, Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding (CSPPS), Global Forum for Media Development (GFMD), Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC), Namati, Saferworld, in Transparency International (TI). Poročilo predstavlja kompilacijo študij primerov iz civilne družbe iz različnih držav ter spotlight poročila o civilni družbi za CTR 16.

Poročilo prinaša analizo različnih pristopov in metodologij, ki jih uporablja civilna družba za implementacijo in monitoring CTR 16 v civilni družbi, posebej na področju snovanja in razširjanja spotlight poročil. Preučuje tudi vrzeli, izzive in priložnosti za robustno prevzemanje odgovornosti na vseh ravneh, ter predstavlja ključna priporočila za izboljšanje monitoring in akcije civilne družbe za v prihodnje. Cilj poročila je, da bi predstavljalo praktičen vir in usmeritev za politike za civilno družbo in druge deležnike, ki delajo na CTR 16. Poglavja lahko berete skupaj ali jih uporabljate kot samostojna orodja.

Poročilo v angleščini lahko v celoti prenesete tukaj.

Translate »