Evropska komisija je objavila rezultate dveh raziskav Eurobarometer o korupciji v letu 2017. Evropejci dojemajo korupcijo kot veliko težavo in oviro pri poslovanju, vendar zadnji raziskavi Eurobarometer kažeta določeno izboljšanje stanja ter porast optimizma med državljani in predstavniki podjetij. 

Tako državljani (68 %) kot podjetja (67 %) menijo, da je bila korupcija manj razširjena, kot je bila leta 2013. Manj podjetij navaja korupcijo kot težavo pri poslovanju, vendar so prisotne velike razlike med državami. Korupcija ostaja težava za 37 % podjetij, pri čemer vsaj na videz bolj prizadene manjša podjetja kot večja.

Podobno se kaže tudi v dojemanju državljanov, saj državljani z nižjimi dohodki in nižjo stopnjo izobrazbe pogosteje menijo, da so žrtev korupcije.  Manj državljanov kot leta 2013 meni, da so bili osebno priča korupcije ali da so bili žrtev korupcije (5 %). Danes je bolj verjetno, da bodo državljani primere korupcije prijavili, kot je to bilo leta 2013, vendar je veliko državljanov (49%) izjavilo, da ne vedo, kjer tovrstne primere prijaviti.

Medtem ko je bila v vseh državah korupciji izpostavljena le manjšina prebivalstva, se ta odstotek precej razlikuje glede na posamezno državo.

Državljani so bolj optimistični glede obravnave korupcije v njihovi državi kot leta 2013, v podjetjih pa je stanje ravno obratno. 30 % državljanov meni, da so prizadevanja njihove vlade za odpravo korupcije zadostna, vendar pa jih 56 % meni, da v njihovi državi kazenski pregon ni dovolj uspešen, da bi odvračal od korupcije.  Le četrtina podjetij meni, da je financiranje političnih strank dovolj pregledno, večina podjetij (61%) pa je še vedno prepričanih, da osebe in podjetja, ki so ujeta pri podkupovanju, niso ustrezno kaznovana.

S podpisom Agende 2030 za trajnostni razvoj so se države sveta zavezale, da bodo do leta 2030 občutno omejile vse oblike korupcije in podkupovanja. Ukrepi so zapisani v 16 cilju trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na mir, pravičnost in močne institucije.

Raziskava Eurobarometer 470 – Korupcija: poročilo s povzetkom in informativnim pregledom za Slovenijo:

Raziskava Eurobarometer 457 – Podjetja in korupcija: poročilo s povzetkom in informativnim pregledom za Slovenijo:

Dodatne informacije

Translate »