Evropsko združenje CONCORD je objavilo programsko poročilo, zakaj je pomoč EU ključna za najmanj razvite države, da ne bi nikogar pustili ob strani.

V zadnjih letih je CONCORD v celoti podpiral zavezo Agende 2030 o trajnostnem razvoju po načelu »nikogar pustiti ob strani«. V luči krize covid-19 je ta poziv še nujnejši kot kdaj koli prej. Civilna družba je velikokrat zahtevala, naj bodo mednarodni donatorji bolj pozorni na najbolj ranljive države. Najmanj razvite države (Least Developed Countries, LDC) so v središču pozornosti ocen in priporočil programa in zagovorništva CONCORD-a.

Letos (2020) je vmesno leto za doseganje cilja 0,15 % do 0,20 % uradne razvojne pomoči (Official Development Aid, ODA) bruto domačega prihodka, namenjenega najmanj razvitim državam, k čemur so se zavezale EU in njene članice, zavezo pa obnovile leta 2015. Po podatkih UNCTAD je med 47 najmanj razvitimi državami 34 držav podsaharske Afrike. Zato mora biti poudarek, ki ga Evropska komisija namenja obnovljenemu partnerstvu med EU in Afriko ter novi smeri razvojnega sodelovanja, na trajnostnem razvoju najmanj razvitih držav. Poleg tega izbruh epidemije covid-19 resno ogroža veliko življenj in trajnostni razvoj najbolj ranljivih državah, vključno z najmanj razvitimi državami.

To kratko programsko poročilo je namenjeno kvantitativni in kvalitativni analizi ODA, z oceno, katere EU države (vključno z institucijami EU) se zavzemajo za najmanj razvite države. Poročilo poudarja nekatera priporočila EU in njenim državam članicam, pri čemer daje dragocen prispevek za sklepe Sveta o ciljih ODA, ki naj bi jih pomladi 2020 sprejel Svet za zunanje zadeve (razvoj), junija pa Evropski svet.

Povezava na prevod dokumenta “Pomembnost izpolnjevanja obljub: zakaj je pomoč EU ključna za najmanj razvite države, da ne bi nikogar pustili ob strani – Programsko poročilo združenja CONCORD”.

Povezava na dokument združenja CONCORD v angleškem jeziku.

Prevod gradiva je nastal v sklopu projekta Coherent Europe 4 Sustainable Development.