V tednu otroka je Amnesty International opozorila, da podatki o šolskem uspehu romskih otrok v OŠ, ki so jih tudi letos, že devetič zapored, zbirali skupaj s tednikom Mladina, kažejo ogromen osip romskih učencev v višjih razredih OŠ in slovenske oblasti pozvala k ustreznemu ukrepanju na sistemski ravni.

“Otrok, ki ne konča osnovne šole, v življenju nima pravih možnosti za uspeh. V Sloveniji so v takem položaju izključno romski otroci, sploh tisti, ki živijo v neformalnih romskih naseljih, pogosto brez vode in elektrike. Nepredstavljivo za Slovenijo leta 2018, a ti otroci so prisiljeni nalogo delati ob svečah,” je v tednu otroka opozoril Blaž Kovač iz slovenske Amnesty International.

Za zbiranje informacij o uspehu romskih otrok v osnovni šoli so se na Amnesty International že pred leti odločili, ker tega ne počne vlada oz. resorno ministrstvo. Zato jim v resnici dejansko stanje ni znano, kar posledično pomeni, da na praktični ravni ni mogoče učinkovito oblikovati ukrepov za njegovo naslavljanje. V šolskem letu 2017/2018 so na povpraševanje o uspehu prejeli odgovore 24 osnovnih šol in šolskega ministrstva; slednje ima le podatke, koliko romskih učencev obiskuje posamezni razred devetletke. “A že ti pomanjkljivi podatki pokažejo žalostno sliko: v višjih razredih se pojavlja velik osip romskih učencev. Na OŠ Trebnje je tako bilo v minulem šolskem letu v prvem razredu deset romskih otrok, v devetem pa nobeden. V šolskem letu 2016/2017 je bilo na OŠ Metlika v prvem razredu 11 romskih otrok, v devetem nobeden; na OŠ Milana Jarca Črnomelj pa v prvem 12, v zadnjem pa le dva,” je dodal Kovač.

Ker je izobrazba nujna tudi za to, da spremeniš oz. izboljšaš svoje lastno življenje, podatki kažejo, da romski otroci te možnosti v Sloveniji praktično nimajo.

Zato v Amnesty International pozivajo oblasti, da do konca leta pripravijo celovito analizo uspešnosti romskih otrok v osnovnošolskem izobraževanju, s posebnim poudarkom na postopke usmerjanj na OŠ s prilagojenim programom ter da v najkrajšem možnem času pripravijo sistemske spremembe zakonodaje, ki bodo celostno izboljšale položaj romske manjšine na vseh področjih, od dostopa do pitne vode do učinkovitega izobraževanja.

Več o pridobljenih podatkih za leto 2017/2018 lahko preberete na spletni strani Amnesty International.

Fotografija: Amnesty International

Translate »