Podatki o svetovnem prebivalstvu (2020 World Population Data Sheet) kažejo, da naj bi se svetovna popuacija s 7,8 milijarde ljudi leta 2020 povečala na 9,9 milijarde do leta 2050. To pomeni 25 % več kot leta 2020. Trenutno je svetovna stopnja rodnosti 2,3 rojstev na žensko, čeprav v 91 državah in ozemljih beležijo stopnjo rodnosti pod pragom za menjavo generacij (2,1 rojstev na žensko).

Podatki razkrivajo, da so hitro rast prebivalstva in visoko stopnjo rodnosti doživele države podsaharske Afrike in nekatere države Azije. Posledično ima najmlajše prebivalstvo podsaharska Afrika, kjer 43 % prebivalstva predstavljajo mlajši od 15 let.

V nasprotju s tem se bo v Evropi nadaljeval trend staranja prebivalstva. Starejši od 65 let predstavljajo 9 % svetovnega prebivalstva, v zahodni in južni Evropi pa v to kategorijo spade 21 %.

Leta 2020 je pričakovana najvišja življenjska doba žensk v Hong Kongu (88) in najnižja v Srednjeafriški republiki (55 let). Najvišja pričakovanja življenjska doba moških je v Avstraliji (83 let) in najnižja v Srednjeafriški republiki ter Lesotu (51 let).

Seznam vključuje tudi podatke o urbanizaciji svetovnega prebivalstva. Južna amerika ima najvišji odstotek prebivalstva (84 %), ki živi v mestih. V 12 državah in ozemljih vsaj 50 % prebivalstva živi v mestih z več kot milijon prebivalcev (vključno z Demokratično republiko Kongo, Avstralijo in Izraelom).

Translate »