Strokovni svet za mednarodno razvojno sodelovanje je v četrtek, 28. februarja 2019, obravnaval osnutek Akcijskega načrta o postopnem povečevanju deleža bruto nacionalnega dohodka za mednarodno razvojno sodelovanje. Akcijski načrt je še zadnji “košček” prenove slovenskega modela razvojnega sodelovanja – po sprejemu resolucije (2017), novega zakona, strategije MRS in HP ter nove uredbe (2018).

Akcijski načrt temelji na zavezi Republike Slovenije, da si bo do leta 2030 prizadevala povečati uradno razvojno pomoč na 0,33 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND). Predstavlja operacionalizacijo in kokretizacijo strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči RS do leta 2030 v finančnem smislu. Strokovni svet se je z načrtom seznanil, ga podprl in priporočil, da se ga še dopolni ter spremeni.

Predstavnika nevladnih organizacij (Albin Keuc in Max Zimani) sta predlagala, da platforma SLOGA v kratkem pripravi in izvede srečanje Delovnega področja za politike, kjer bi predstavniki MZZ lahko načrt podrobneje predstavili nevladnim organizacijam s tega področja. Platforma SLOGA se je tudi zavezala pripraviti skupna priporočila, predloge in pripombe na osnutek akcijskega načrta. Drugi razpravljalci so prav tako izpostavili pomen povečanja sredstev že v času aktualne vlade, potrebe po kadrovski in institucionalni nadgradnji obstoječega okvira, izpostaviti negativne posledice nedoseganja zaveze ter potrebo po čimvečji politični podpori celotnemu področju. Platforma SLOGA je poudarila še pripravo komunikacijske strategije za uspeh osnutka.

Translate »