V sredo, 13. januarja 2016, je v prostorih Centra za razvoj financ potekala okrogla miza z naslovom »Zmanjševanje davčne osnove in preusmerjanje dobička (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS)«, ki je bila namenjena predstavitvi istoimenskega projekta OECD in skupine G20.

Na predstavitvi aktivnosti OECD in Slovenije na področju BEPS in izmenjave davčnih informacij so sodelovali Pascal Saint-Armans, direktor Centra za davčno politiko in administracijo OECD, Dušan Mramor, minister za finance Republike Slovenije, Mateja Vraničar Erman, državna sekretarka na Ministrstvu za finance Republike Slovenije in Irena Popovič, Generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov.

Več o dogodku lahko preberete na spletni strani Ministrstva za finance Republike Slovenije.