Novo poročilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) »Globalni obeti glede materialnih virov do leta 2060« predstavlja globalne projekcije uporabe materialov in njihovih okoljskih posledic, ki zagotavljajo kvantitativni pogled do leta 2060 na svetovni, sektorski in regionalni ravni za 61 različnih materialov (biomasni viri, fosilna goriva, kovine in nekovinski minerali).

Poročilo pojasnjuje gospodarske dejavnike, relevantne za razlikovanje gospodarske rasti od uporabe materialov, in ocenjuje, kako predvideni premiki v sektorskih ter regionalnih gospodarskih dejavnostih vplivajo na uporabo različnih materialov. Projekcije vključujejo primarne in sekundarne materiale, kar zagotavlja globlje razumevanje o tem, kaj poganja sinergije ter kompromise med pridobivanjem in recikliranjem. Poročilo predvideva podvojitev uporabe globalnih primarnih materialov do leta 2060. Rast prebivalstva in konvergenca dohodka na prebivalca spodbujata rast uporabe materialov. Vendar pa strukturne spremembe, zlasti v državah, ki niso članice OECD, in tehnološke izboljšave deloma zavirajo to rast. Predvideno je, da bo uporaba kovin in nekovinskih mineralov rasla hitreje kot druge vrste materialov.

Translate »