SLOGA, platforma slovenskih nevladnih organizacij s področja razvoja, globalnega učenja in humanitarne pomoči, se je skupaj z več kot 150 organizacijami, ki združujemo desetine milijonov Evropejk in Evropejcev, pridružila apelu socialnih, okoljskih in razvojnih platform, da na Vrhu Evropskega sveta, ki bo potekal 20. in 21. junija 2019 predsednik Vlade Republike Slovenije, Marjan Šarec, izrazi podporo trajnostnemu razvoju kot presečnemu cilju prednostnih nalog EU v naslednjih petih letih.

Prepričani smo, da je za verodostojnost slovenske (notranje in zunanje) politike izredno pomembno, da zavezam sledijo tudi dejanja. Slovenija se je zavezala doseči cilje trajnostnega razvoja doma – s sprejemom Strategije razvoja Slovenije leta 2017. Že leta 2015 smo se skupaj z velikansko večino držav zavezali delovanju za izpolnitev Agende 2030, ključnega mednarodnega programa za spremembo obstoječih praks, ki spodbujajo naraščanje neenakosti nepravičnosti in izključevanja.

Vsebina odprtega pisma voditeljem EU “Naša trajnostna prihodnost se mora začeti zdaj”:

“Spoštovani predsedniki držav in vlad Evropske unije,

v preteklosti je veljalo, da so odrasli izobraževali in usmerjali svoje otroke, v zadnjem času pa so vedno bolj naši otroci tisti, ki, prek protestov zahtevajo podnebne ukrepe in bolj trajnostno naravnano družbo. Poleg tega so ulice Evrope, od največjih metropol do najmanjših mest, prizorišča vedno bolj rednih demonstracij in pohodov, ki zahtevajo vse – od podnebnih ukrepov do pravic žensk, zmanjševanja neenakosti in povečanja družbene pravičnosti.

Po zadnjih evropskih volitvah, na katerih se je okrepila podpora naprednim ciljem, je jasno, da evropski državljani in državljanke bolj kot kadarkoli v zadnjih dveh desetletjih proaktivno podpiramo prizadevanja za večjo socialno pravičnost ter okoljsko trajnost, ki gre v smeri krepitve Evropske unije (EU). Pri teh prizadevanjih smo se združili vsi: znanstveniki_ce, podjetniki_ce, mesta, regije in civilna družba. Predstavniki zasebnih, javnih in civilnodružbenih institucij smo združeni v pozivu političnim odločevalcem, da mora trajnostni razvoj postati prva politična prednostna naloga.

Boste podprli ta prizadevanja?

Kljub napredku na nekaterih področjih so bila dosedanja prizadevanja nezadostna za ustrezen odziv na razsežnosti socialnih in okoljskih izzivov, s katerimi se soočamo. Nujno je potrebno aktivno pristopiti k zaustavitvi trenda povečevanja neenakosti v družbi, bolj ambiciozno se je potrebno spoprijeti s podnebno krizo, ustaviti hitro zmanjševanje biotske raznovrstnosti, zagotoviti trajnostno porabo in proizvodnjo ter z vsemi razpoložljivimi viri podpirati pravičen prehod h gospodarskemu sistemu, ki bo temeljil na družbeni blaginji in kakovosti življenja.

Na vrhu Evropskega sveta, ki bo potekal 20. in 21. junija 2019, boste voditelji EU razpravljali o strateškem načrtu za obdobje 2019–2024. Pozivamo vas, da pokažete, da slišite naše pozive in opredelite trajnostni razvoj kot presečni cilj prednostnih nalog EU v naslednjih petih letih, tako v Evropi kot zunaj nje. Da bi dosegli resnične in trajne spremembe, mora biti trajnostni razvoj rdeča nit, ki se prepleta skozi vse politike EU. Na gospodarstvo morate prenehati gledati zgolj kot na sredstvo za ustvarjanje »bogastva« in »konkurenčnosti« države. Gospodarstvo morate razumeti kot orodje za spodbujanje vključujočih ter trajnostnih družb, ki izpolnjujejo potrebe vseh v okviru dopustnih meja ekosistemov, in ki ne bo temeljilo na nevzdržnem izkoriščanju dragocenih virov našega planeta.

Zadnje evropske volitve so pokazale, da je volja za ukrepanje med državljani in državljankami ter deležniki močna – kar nam še manjka, je vaša politična volja. Kot predstavniki spodaj navedenimi razvojnimi civilno-družbenimi organizacijami v sodelovanju z drugimi evropskimi platformami, ki skupaj zastopamo na desetine milijonov ljudi v EU, bomo še naprej aktivno in glasno pozivali k trajnosti. Toda od vas, predsednikov vlad in drugih političnih voditeljev, je odvisno, ali nas boste usmerili k boljši prihodnosti v Evropi, ki bo dajala prednost blaginji ljudi in planeta pred kratkoročnimi dobički. Pripravljeni smo, da vam pomagamo pri prizadevanjih za te cilje.

S spoštovanjem,

podpisniki poziva in angleški izvirnik”

(s pismom Marjanu Šarcu, na tej povezavi)

Odprto pismo smo naslovili v vednost predsedniku Republike Slovenije, Borutu Pahorju, in Miru Cerarju, ministru za zunanje zadeve.


Odprto pismo je nastalo v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1

Translate »