Obveščanje o dogodkih TGU 2015 tudi preko tematskega novičnika

SLOGA, platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, poziva vse organizacije, šole in druge ustanove, ki pripravljate aktivnosti za Teden globalnega učenja 2015, da nam posredujete opis aktivnosti. Zbrane dogodke bomo uredili in jih objavili na naših spletnih straneh, prav tako pa bomo o njih obveščali preko posebnega tematskega novičnika.

Med 14. in 22. novembrom 2015 bo v Sloveniji že deveto leto potekal Teden globalnega učenja. Od leta 1999 dalje je to vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever–Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v mnogih evropskih državah zvrstijo številni dogodki, namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2015 je »Udejanimo enakost«, ki se osredotoča na globalne vidike soočanja z neenakostmi na različnih področjih, kot so odpravljanje vseh oblik revščine in lakote, doseganje prehranske varnosti, spodbujanje trajnostnega kmetijstva, zagotavljanje vključujočega in kakovostnega izobraževanja, enakosti spolov, opolnomočenja žensk, dostopa do vode, energije, zaposlitve, naselja …

Tema se lahko navezuje na številna širša področja, kot so lokalne in globalne neenakosti, stereotipi, medkulturni dialog, globalno državljanstvo, globalna odgovornost do območij, ki trpijo hudo lakoto in revščino, spoštovanje človekovih pravic, begunska kriza, socialna nepravičnost, prostovoljstvo, človekoljubnost …

Na novičnik se lahko naročite na patricija.virtic@sloga-platform.org. Za vsa dodatna vprašanja in informacije smo vam na voljo preko elektronske pošte info@sloga-platform.org ali telefona 01/434 44 02.