Pred zasedanjem Sveta za zunanje zadeve na temo človekovega razvoja sta se Platforma SLOGA in Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj CONCORD 24. maja 2021 obrnila na državnega sekretarja ministrstva za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana s svojim stališčem in priporočili.

V okviru razprave o človekovem razvoju na neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje, so se ministri osredotočili na globalno zdravje in dostop do cepiv ter na izobraževanje in mladino. Trenutna kriza covida-19 je poslabšala neenakosti in poudarila pomen ponovne oživitve naložb v človekov razvoj. Za učinkovito okrevanje je potrebno okrepiti podporo zdravstvu in izobraževanju ter opolnomočiti ženske in mladino kot ključne nosilce sprememb. Slovenija je pozdravila sprejem sklepov Sveta na področju človekovega razvoja. Poudarila je, da bo to ena izmed osrednjih prioritet slovenskega predsedovanja, s poudarkom na globalnem zdravju, prehranski varnosti in enakosti spolov.

20210524 EU PP CONCORD SLOGA Human Development Letter to DS Raščan

Translate »