Državni sekretar dr. Stanislav Raščan se je preko avdio-video konference udeležil neformalnega zasedanja Sveta Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje, je sporočilo ministrstvo za zunanje zadeve RS. Ministri so obravnavali sodelovanje Evropske unije z državami s srednjimi dohodki in tematiko človekovega razvoja.

Sodelovanje Evropske unije z državami s srednjimi dohodki predstavlja osrednjo prioriteto portugalskega predsedovanja na področju razvojnega sodelovanja. Spreminjajoči se geopolitični kontekst, pandemija covida-19 in začetek novega cikla programiranja finančnih sredstev Unije zahtevajo bolj strateško usmeritev Evropske unije ter ji omogočajo, da se posveti specifikam sodelovanja z državami s srednjimi dohodki.

Državni sekretar dr. Raščan je podprl obravnavo partnerskega sodelovanja z državami s srednjimi dohodki na ravni ministrov za razvojno sodelovanje in pozdravil sprejem sklepov Sveta o tej temi. Večina držav, s katerimi Slovenija bilateralno sodeluje na področju razvojnega sodelovanja, je iz tega segmenta (predvsem države Zahodnega Balkana). Slovenija bo kot del t. i. podedovane agende tej tematiki sledila tudi v času predsedovanja Svetu Evropske unije, še posebej v okviru strateškega usmerjanja Sveta pri upravljanju novega, enotnega instrumenta za sosedstvo ter mednarodno in razvojno sodelovanje (Global Europe).

Slovensko predsedovanje s poudarkom na globalnem zdravju, prehranski varnosti in enakosti spolov

V okviru razprave o človekovem razvoju, ki predstavlja drugo osrednjo prioriteto portugalskega predsedovanja, so se ministri osredotočili na globalno zdravje in dostop do cepiv ter na izobraževanje in mladino. Trenutna kriza covida-19 je poslabšala neenakosti in poudarila pomen ponovne oživitve naložb v človekov razvoj. Za učinkovito okrevanje je potrebno okrepiti podporo zdravstvu in izobraževanju ter opolnomočiti ženske in mladino kot ključne nosilce sprememb.

Državni sekretar dr. Raščan je pozdravil sprejem sklepov Sveta na področju človekovega razvoja. Poudaril je, da bo to ena izmed osrednjih prioritet slovenskega predsedovanja, s poudarkom na globalnem zdravju, prehranski varnosti in enakosti spolov.

Translate »