Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) sta pripravila dogodek spominjanja in ozaveščanja ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida (9. december) in mednarodnem dnevu človekovih pravic (10. december).

 Na predstavitvi sta uvodoma nastopili prof. dr. Marina Lukšič Hacin, predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, in veleposlanica mag. Blanka Jamnišek, nacionalna kontaktna točka za Odgovornost zaščititi (R2P – Responsibility to Protect) iz Ministrstva za zunanje zadeve RS. Na pogovoru, ki je sledil, so sodelovali prof. dr. Savin Jogan, sociolog, prim. dr. Anica Mikuš Kos, otroška psihiatrinja in predsednica Slovenske filantropije, izr. prof. dr. Vasilka Sancin, prodekanja in vodja Katedre za mednarodno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Dogodek je bil namenjen promociji spoštovanja in varstva univerzalnih človekovih pravic ter opominjanju na procese in dogodke, ki so vodili do grozodejstev. V zvezi s tem je bil poudarjen pomen ozaveščanja o mednarodnem načelu “odgovornost zaščititi”, ki je bilo soglasno sprejeto na Vrhu Organizacije združenih narodov leta 2005. Načelo govori o odgovornosti držav, da zaščitijo svoje prebivalstvo pred najhujšimi grozodejstvi po mednarodnem pravu, ter o odgovornosti mednarodne skupnosti, da jim pri tem pomaga. Grozodejstva zajemajo najhujše oblike hudodelstev: genocid, hudodelstva zoper človečnost, vojna hudodelstva ter etnično čiščenje. Slovenija je podpornica tega načela že od samega začetka in aktivno sodeluje pri njegovi promociji, saj gre za eno njenih zunanjepolitičnih prioritet, prav tako kot promocija univerzalnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Razprava v atriju ZRC SAZU je potekala predvsem o izkušnjah iz preteklosti in aktualnih tveganjih, ki v določenih okoliščinah lahko vodijo v grozodejstva, o učinkovitih  orodjih za njihovo prepoznavanje ter o načinih njihovega preprečevanja. Namen tovrstnega ozaveščanja je, da se tragične izkušnje iz preteklosti ne bi nikoli več ponovile.

Translate »