Ob vse slabšem družbenem ozračju se je treba odločneje boriti proti sovraštvu in nestrpnosti, opozarja agencija FRA

Raziskava Agencije EU za temeljne pravice (FRA) je pokazala, da sta rasizem in ksenofobija v Evropi danes zelo razširjena. Ker se povečuje podpora ksenofobnim praksam in praksam, ki podpirajo sovraštvo do migrantov, agencija v posebnem prispevku k prvi letni konferenci Evropske komisije o temeljnih pravicah poziva k ciljno usmerjenim ukrepom ozaveščanja, boljšemu zbiranju podatkov in učinkovitejšemu dostopu do pravnega varstva za žrtve. Nenehno pomanjkanje podatkov je bila poglavitna težava pri pripravi letnega pregleda podatkov o antisemitizmu v EU, ki ga je agencija FRA objavila 30. septembra. 

Agencija FRA v letnem pregledu podatkov o antisemitizmu v EU poudarja, da trenutno primanjkuje zanesljivih in primerljivih podatkov, ki so bistvenega pomena za učinkovit boj proti temu pojavu. Žrtve in priče ni dovolj samo spodbujati k prijavi antisemitskih izgredov, temveč morajo tudi organi imeti vzpostavljene sisteme za njihovo evidentiranje. Obstoječi dokazi kažejo, da antisemitizem v EU ostaja vprašanje, ki vzbuja resno zaskrbljenost, zato so potrebni odločni in ciljno usmerjeni odzivi politike. Z učinkovitim izvajanjem takih odzivov ne bi samo zaščitili judovskih skupnosti, ampak bi dali tudi jasen znak, da se temeljne pravice vseh, ki živijo EU, jemljejo resno in so zaščitene.
Agencija FRA je tik pred prvo letno konferenco Evropske komisije o temeljnih pravicah objavila tudi ločen dokument. V njem je obravnavano, kako politična retorika na lokalni, nacionalni in evropski ravni trenutno zaostruje agresiven ton, ki nato prek tiskanih in družbenih medijev odmeva na spletu, kar med pripadniki etničnih in verskih skupnosti v EU vzbuja občutek negotovosti in strahu. Prispevek agencije FRA h konferenci Spodbujanje spoštovanja in raznolikosti – boj pri nestrpnosti in sovraštvu poziva k večjemu prizadevanju za priznanje etnične, jezikovne, kulturne in verske raznolikosti v naših družbah ter njeni uporabi za okrepitev socialne kohezije in rasti.

Obe publikaciji sta del trenutnega dela agencije FRA na področju rasizma, ksenofobije in s tem povezanih nestrpnosti. Poročilo in dokument si lahko prenesete tukaj: