16. oktobra obeležujemo svetovni dan hrane, ki ga je leta 1979 razglasila Organizacija za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov (FAO). FAO ob tej priložnosti opozarja na pomen prehranske varnosti in razvoja podeželja za zmanjševanje migracijskih pritiskov, saj so lakota, revščina in ekstremni vremenski pojavi oziroma posledice podnebnih sprememb pomembni dejavniki, ki prispevajo k migracijam.

Kmetijstvo in razvoj podeželja lahko tako pomembno prispevata k odpravi temeljnih vzrokov migracij, vključno z revščino, prehransko negotovostjo, neenakostjo, nezaposlenostjo, pomanjkanjem socialne varnosti in pomanjkanjem naravnih virov zaradi degradacije okolja in podnebnih sprememb. Slovenija zato podpira trajnostni razvoj podeželja in prilagajanje podnebnim spremembam.

Ob tej priložnosti so iz Ministrstva za zaunanje zadeve sporočili: “V okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči se Slovenija strateško in ciljno usmerja na dolgoročno odpravljanje negotovosti preskrbe s hrano v državah v razvoju. S tem namenom v skladu s svojimi zmožnostmi nudimo humanitarno pomoč državam v kriznih situacijah oz. razvojno pomoč v okviru zasledovanja trajnostnih razvojnih ciljev.  Med drugim smo dejavni kot članica Konvencije o pomoči pri preskrbi s hrano (https://www.foodaidconvention.org) ter spodbujamo projekte prehranske varnosti, preskrbe z vodo in ekonomskega opolnomočenja begunskih žensk v Podsaharski Afriki.”

Translate »