Karitas Afrika in Karitas Europa v sodelovanju z Act Alliance EU organizirata 21. aprila med 11 in 12.30 uro webinar  o partnerstvu med Evropsko Unijo in Afriko. Poudarek bo na vprašanju, kako lahko novo partnerstvo med EU in Afriko sprejme uravnotežen in trajnosten pristop k migracijam.

Ko je EU marca 2020 objavila sporočilo o novi celoviti strategiji z Afriko, je bilo v središču njihovega predloga za oživljeni okvir vzpostavitev „partnerstva enakih“. Pravzaprav je v dolgi zgodovini odnosov AU-EU v prvi skupni strategiji Afrika-EU, sprejeti že leta 2007, že poudarjena potreba po odmiku od tradicionalnega odnosa in oblikovanju “resničnega partnerstva, za katerega je značilna enakost”. Karitas meni, da je končni in uspešen premik paradigme in preoblikovanje odnosov med EU in Afriško unijo eden ključnih pogojev, da novi okvir bolje vključuje afriške težnje po migracijah – in sicer spodbujanje rednih migracij in pravice do svobode gibanja in gradnje na pozitivni strani migracije.

V luči bližajočega se 6. vrha AU-EU je namen te virtualne okrogle mize raziskati potencial novega partnerstva med EU in Afriko, s poudarkom na afriških težnjah, rednih migracijah in dolgoročnih ciljih trajnostnega razvoja. Dogodek bo udeležencem omogočil, da začnejo informiran dialog o tveganjih, ki jih imajo za prednost kratkoročni izvršilni ukrepi za upravljanje migracij, o pomembnosti osredotočanja na dolgoročno vizijo trajnostnega upravljanja migracij in o možnih načinih za boljše odražajo prednostne cilje Afrike za migracije. Rezultati razprave naj bi pomagali oblikovati nov okvir za migracijsko partnerstvo med EU in Afriko.

 

 

Translate »