Novo poročilo Združenih narodov prvič do sedaj opredeljuje število dreves, gozdov in uporabo zemljišč v svetovnih sušnih območjih. Ugotovitve bi lahko uporabili za spremljanje napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja in pomagale v boju proti podnebnim spremembam.

Urad ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) je 20. 7., v okviru svetovnega tedna gozdov, objavil preliminarne ugotovitve prvega tovrstnega poročila, ki temelji na ocenah rabe zemljišč v svetovnih sušnih območjih. Več kot 200 strokovnjakov, ki poznajo zemljišča in njihovo rabo v posameznih sušnih območjih, je podalo ocene, ki bodo v celoti objavljene do konca leta.

V poročilu ugotavljajo, da sušna območja pokrivajo okoli 41 odstotkov svetovnega kopnega – območje dvakratne velikosti Afrike. Od tega zemljišča je 1,1 milijarde hektarov gozda, kar predstavlja več kot četrtino svetovne površine gozdov.

Listi in plodovi dreves so vir hrane za ljudi in krme za živali; les zagotavlja gorivo za kuhanje in ogrevanje in je  lahko vir dohodka revnih gospodinjstev; drevesa zaščitijo tla, rastline in živali pred soncem in vetrom, hkrati pa so gozdovi pogosto bogato biotsko raznovrstni.

Poročilo navaja nedavne študije, ki kažejo, da je treba obnoviti sušna območja za boljše spopadanje s posledicami suše, dezertifikacijo in degradacijo tal.

Sušna območja so razdeljena v štiri izsušitvene cone. Najmanj sušno  je suha sub-vlažno območje, kot je sudanska savana v Zahodni Afriki, travišča v Južni Ameriki, stepe v južni Sibiriji in kanadska prerija. Večina sušnih gozdov se pojavlja  na tem območju, kot tudi nekaj velikih namakalnih, intenzivnih kmetijskih površin ob rekah. Na drugi strani so ekstremno sušna območja, v katerem prevladujejo puščave, vključno Sahara in Arabska puščava.

Celotno končno poročilo bo vladam, donatorjem in drugi zainteresirani javnosti na področju trajnostnega razvoja dragoceno orodje za usmerjanje oblikovanja politik in investicij za pomoč ljudem, ki jih podnebne spremembe že ogrožajo.