Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Navodila neformalnim založnikom glede obveznih izvodov publikacij

18. 08. 2014 | Novice

NUK je pripravil navodila neformalnim založnikom glede obveznih izvodov publikacij.

Zakon o obveznem izvodu publikacij
V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) zbirajo vse v Sloveniji izdane publikacije na podlagi Zakona o obveznem izvodu publikacij – ZOIPub (UL RS št. 69/06). Predmet obveznega izvoda so naslednje vrste publikacij (z naklado, višjo od 50 izvodov):

• tiski v vseh tiskarskih in razmnoževalnih tehnikah ali na kateremkoli mediju: knjige, brošure, serijske publikacije, separati, muzikalije, kartografsko gradivo in drobni tisk, skupaj z dodatki ali prilogami,
• zvočni in slikovni zapisi na raznih nosilcih (CD, DVD, cd-rom, USB ključki ipd.),
• elektronske publikacije (spletne in fizične).

Zavezanec je dolžan obvezne izvode poslati NUK najpozneje v 15 dneh po objavi ali začetku prodaje ali distribucije.
Ustrezno število obveznih izvodov publikacije se mora poslati skupaj z dobavnico. NUK zavezancu/založniku/izdajatelju izstavi potrdilo o prejemu gradiva po e-pošti. Predlog dobavnice je objavljen na spletni strani NUK (desno zgoraj). V dobavnici ni potrebno navesti vseh podatkov o publikaciji, temveč tiste, ki so specifične za določeno publikacijo in bistvene o založniku.

Potrebno število izvodov:
1. 4 izvodi – velja praviloma. Število velja tudi za publikacije, ko so izdane s pomočjo javnih sredstev, a v nakladi 50–149 izvodov.
2. 16 izvodov – publikacije, izdane v nakladi 150 izvodov ali več in s pomočjo javnih sredstev (občinskih, državnih ali EU).
3. 4 izvodi – vedno za drobni tisk. V to skupino sodijo publikacije, ki obsegajo največ 4 strani (npr. razglednice, plakati, prospekti, zgibanke, letaki ipd.), in publikacije, ki imajo več strani (npr. 5–48), a so brez strnjenega besedila (koledarji, katalogi, gledališki in drugi programi ipd.).
4. Obvezne izvode elektronskih publikacij (7. člen) zavezanec odda na portalu SVAROG.
5. Izjema od pravila, da je potrebno NUK poslati publikacijo, ki je namenjena javnosti, so plakati, večji od 1 metra, v fizični obliki. Zavezanec mora večje plakate v fizični obliki oddati v elektronski obliki na spletnem portalu SVAROG.

Obvezne izvode (fizične) dostavite ali pošljete na naš naslov:

Narodna in univerzitetna knjižnica – Ekspedit
Leskoškova 12
1000 Ljubljana

Kontakt za oddajo spletnih publikacij na portal SVAROG:
Katja Rapuš, NUK, Turjaška 1, 1000 Ljubljana
T.: 01/2001 156
F: 01/4257 293
E: katja.rapus@nuk.uni-lj.si
Pomembno: Vsaka publikacija mora imeti navedene podatke o publikaciji – kolofon, kot to predpisuje 8. člen zakona. Kolofon vsebuje tiste podatke iz prvega odstavka 8. člena, ki jih je glede na značilnosti medija mogoče navesti. Izjema so drobni tiski, kjer kolofon ni obvezen, je pa priporočljivo, da so navedeni vsaj podatki o avtorju, založniku, letu izida, ipd.

Priporočljivo je, da vsaka večja ustanova, ki je zavezanec za obvezni izvod, določi osebo, ki bo skrbela za pošiljanje obveznih izvodov v NUK.

Koledar dogodkov

junij 2021

P
T
S
Č
P
S
N
31
1
2
3
4
5
6
Dogodki za 31 maj
Dogodki za 1 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 2 junij
Dogodki za 3 junij
Dogodki za 4 junij
Dogodki za 5 junij
Dogodki za 6 junij
Ni dogodkov
7
8
9
10
11
12
13
Dogodki za 7 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 8 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 9 junij
Dogodki za 10 junij
Dogodki za 11 junij
Dogodki za 12 junij
Dogodki za 13 junij
14
15
16
17
18
19
20
Dogodki za 14 junij
Dogodki za 15 junij
Dogodki za 16 junij
Dogodki za 17 junij
Dogodki za 18 junij
Dogodki za 19 junij
Dogodki za 20 junij
Ni dogodkov
21
22
23
24
25
26
27
Dogodki za 21 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 22 junij
Dogodki za 23 junij
Dogodki za 24 junij
Dogodki za 25 junij
Dogodki za 26 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 27 junij
Ni dogodkov
28
29
30
1
2
3
4
Dogodki za 28 junij
Dogodki za 29 junij
Dogodki za 30 junij
Dogodki za 1 julij

Povezane objave

Sodeluj v ClimateADAPT

Sodeluj v ClimateADAPT

ClimateADAPT je evropski portal, ki združuje informacije s področja prilagajanja podnebnim spremembam. Evropska komisija je v svoji novi Strategiji EU za prilagajanje podnebnim spremembam, potrjeni 25. februarja, napovedala nadaljnji razvoj portala in storitev, ki jih...

read more
Usoda vode je v naših rokah

Usoda vode je v naših rokah

Aktivisti Umanotere, Inštituta 8. marec in Cipre, ki so uspešno zbrali podpise za razpis referenduma o vodi, zdaj skušajo državljane seznaniti z različnimi možnostmi glasovanja na referendumu v nedeljo, 11. julija.  Ker je bil med omejevanjem pravice do referenduma...

read more