Napredek v boju proti nezakonitemu sovražnemu govoru na spletu

Nedavno objavljena raziskava o izvajanju kodeksa o odpravi nezakonitega sovražnega govora na spletu kaže stalen napredek. Podjetja Facebook, Twitter, YouTube in Microsoft so maja 2016 sprejela kodeks ravnanja, s katerim so se zavezala boju proti razširjanju takšnih vsebin v Evropi. Podjetji Instagram inGoogle+ sta nedavno naznanili, da prevzemata kodeks ravnanja, s čimer se bo število uporabnikov tega kodeksa še povečalo. 

Tretja ocena o izvajanju kodeksa, ki so jo izvedli javni organi in nevladne organizacije, kaže, da so informacijska podjetja v povprečju odstranila 70 % nezakonitega sovražnega govora, ki so jim ga prijavili javni organi in nevladne organizacije, ki sodelujejo pri oceni. Ta stopnja je stalno naraščala – pri prvem spremljanju v letu 2016 je znašala 28 %, pri drugem spremljanju maja 2017 pa 59 %. Zdaj vsa sodelujoča informacijska podjetja v celoti izpolnjujejo cilj, da večino prijav pregledajo v 24 urah, in sicer v tem času v povprečju pregledajo več kot 81 % prijav. Ta številka se je v primerjavi s prvim spremljanjem podvojila, povečala pa se je tudi v primerjavi z drugim spremljanjem, ko je delež prijav, pregledanih v 24 urah, znašal 51 %.

Glavne zaveze iz kodeksa ravnanja so izpolnjene, vendar so na nekaterih področjih potrebne nadaljnje izboljšave. Pri povprečno skoraj tretjini prijav uporabniki še vedno ne dobijo povratnih informacij, stopnje odziva različnih informacijskih podjetij pa se razlikujejo. Kodeks ravnanja dopolnjuje zakonodajo za boj proti rasizmu in ksenofobiji, ki zahteva učinkovit pregon storilcev kaznivih dejanj nezakonitega sovražnega govora na spletu ali drugje. Nevladne organizacije so v povprečju enega od petih primerov, prijavljenih podjetjem, prijavile tudi policiji ali tožilstvu. Ta številka se je od zadnjega poročila o spremljanju več kot podvojila. V takih primerih mora policija nemudoma začeti preiskavo. Evropska komisija je nacionalnim organom, civilni družbi in podjetjem zagotovila mrežo za sodelovanje in izmenjavo dobrih praks ter ciljno usmerjeno finančno podporo in operativna navodila.

Komisija bo ob pomoči organizacij civilne družbe še naprej spremljala, kako sodelujoča informacijska podjetja izvajajo kodeks, ter si prizadevala za njegovo razširite na druge spletne platforme.

Celotno sporočilo