Evropski socialno-ekonomski odbor je objavil razpis za nagrado ESSO za civilno družbo, ki jo bodo letos podelili osmič. Tema nagrade EESO za civilno družbo 2016: migranti.

Namen nagrade, ki se podeljuje vsako leto, je odlikovati in spodbujati pobude organizacij civilne družbe in/ali posameznikov, ki močno prispevajo h krepitvi evropske identitete in povezovanja. Splošni cilj podeljevanja teh nagrad je povečati ozaveščenost javnosti o tem, da lahko organizacije civilne družbe in/ali posamezniki veliko prispevajo k oblikovanju evropske identitete in državljanstva, pri čemer podpirajo skupne vrednote, na katerih temelji evropsko povezovanje.

Konflikti v sosednjih regijah Evrope so sprožili doslej največje tokove beguncev v Evropo. Ljudje iz držav v vojni prihajajo skupaj z ljudmi, ki želijo zapustiti svojo državo iz ekonomskih ali drugih razlogov. EU in države članice v glavnem niso pripravljene na trenutne množične prihode beguncev.

Tisti, ki ostanejo v Evropi – ne glede na njihovo poreklo in na to, ali so begunci v smislu Ženevske konvencije ali ekonomski migranti – se soočajo z mnogimi izzivi, ki jih prinaša nov začetek v tuji državi.

Državljani tretjih držav, ki so prišli v Evropo v želji po boljšem življenju, morajo premostiti kulturne in družbeno-gospodarske ovire. Pogosteje se tudi srečujejo s predsodki in težavami pri sprejemanju, kar še zaostrujeta gospodarska kriza in porast individualizma ter nacionalizma. Vse večja netoleranca in predsodki so neprimeren odziv na ljudi, ki so se soočili s konflikti, pregonom in revščino, in niso združljivi z evropskimi vrednotami ter načeli.

Vključevanje migrantov in beguncev je zelo velik izziv, ki se ga morajo lotiti EU in države članice. Javne oblasti se glede vključevanja državljanov tretjih držav močno zanašajo na organizacije civilne družbe, prostovoljce in druge akterje na lokalni ravni. Begunci potrebujejo posebno skrb; zanje je treba pripraviti posebne ukrepe vključevanja, pri katerih se upoštevajo potrebe in značilnosti te ranljive skupine.

EESO je prepričan, da je vključevanje državljanov tretjih držav nujno potrebno za našo družbo. Nezadostno vključevanje lahko vodi k nastanku vzporednih družb, kar lahko povzroči destabilizacijo držav sprejemnic. Zato EESO meni, da so stroški nevključevanja veliko višji kot stroški vključevanja. Vključevanje je treba navezati na vrednote in načela, določene v Pogodbi, Listini o temeljnih pravicah in Evropski konvenciji o človekovih pravicah.

Vključevanje je dvosmeren proces, v katerem imajo ključno vlogo socialni partnerji, lokalne oblasti in civilna družba, zato želi EESO z nagrado za civilno družbo za leto 2016 izraziti priznanje pobudam, ki jih izvajajo uradno registrirane organizacije civilne družbe in/ali posamezniki in katerih namen je izboljšati kakovost življenja migrantov ter spodbuditi njihovo vključevanje v družbo.

Tema letošnje nagrade je tesno povezana z delom Evropskega foruma za migracije, tj. platformo civilne družbe, ki sta jo skupaj vzpostavila Evropska komisija in EESO in v kateri organizacije ter evropske institucije razpravljajo o izzivih in prednostnih nalogah, med drugim povezanih z vključevanjem državljanov tretjih držav v EU. Politikam in procesom vključevanja je posvečena tudi posebna spletna stran EU (www.integration.eu).

Zadnji rok za oddajo prijave je 9. september 2016 ob 23.59.

Odbor namerava podeliti največ 5 nagrad. Prva nagrada je v vrednosti 14 000 EUR; druga nagrada znaša 9 000 EUR.

Slavnostna podelitev nagrade bo 15. decembra 2016 med plenarnim zasedanjem EESO.

Celoten poziv in pravila