Septembra 2017 je Ministrstvo za zunanje zadeve pozvalo platformo SLOGA, da predlaga tri predstavnike nevladnih organizacij, na podlagi dogovora o razširitvi števila predstavnikov na skupno tri predstavnike in predstavnice, ki bodo zastopali interese nevladnega sektorja s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja ter humanitarne pomoči. 
11. 10. 2017 se je iztekel rok za prijavo kandidatur in volilnih upravičencev. Komisija za izvedbo postopka izbora je 12. 10. 2017 pregledala pravočasno oddane prijavnice. Za volilne upravičence se je prijavilo 17 organizacij. Za kandidaturo se je prijavilo 8 posameznic in posameznikov. En kandidat je bil pozvan k dopolnitvi vloge. Kandidature bodo v kratkem objavljene na spletni strani platforme SLOGA.

Kot je bilo zapisano v pozivu, so zaželene izkušnje in lastnosti predstavnikov NVO na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja:

  • zelo dobro poznavanje področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in globalnega učenja;
  • zelo dobro poznavanje delovanja NVO na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči ter globalnega učenja;
  • konkretne, po možnosti večletne izkušnje dela na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in globalnega učenja;
  • nacionalno in mednarodno aktivno sodelovanje kandidata.

Optimalna zastopanost v Strokovnem svetu bi morala upoštevati tudi raznolikost sektorja (delovanje po področjih NVO, diaspora, regijska zastopanost, platforma kot zagovornica interesov sektorja).

Javna predstavitev kandidatov in poizkus imenovanja s soglasjem bo potekale 17. 10. 2017, ob 13.00 v Sejalnici platforme SLOGA, II. nadstropje, Metelkova 6, 1000 Ljubljana.

Translate »