Mreže nevladnih organizacij na posvetu z državnim sekretarjem Slapnikom o možnostih nadaljnjega financiranja

Matej-Pusnik-6760_2Vlada Republike Slovenije je 11. marca 2015 gostila posvet s predstavniki vsebinskih mrež nevladnih organizacij. Nevladni sektor v Sloveniji ostaja finančno in kadrovsko podhranjen, saj je v njen še vedno zaposlenih manj kot odstotek zaposlenega prebivalstva.

Namen posveta je bil izboljšanje sodelovanja med resornimi ministrstvi in strukturnimi vsebinskimi mrežami za zagotavljanje boljših razmer za delovanje nevladnih organizacij ter pregled možnosti umestitve financiranja strukturnih organizacij v izvedbene načrte resornih ministrstev v okviru ukrepov in ciljev posameznih prednostnih osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Posvet je gostil državni sekretar v kabinetu premierja Republike Slovenije Tadej Slapnik, ki je v pozdravnem nagovoru podprl prizadevanja nevladnega sektorja in odprl prostor za razpravo med predstavniki NVO in predstavniki ministrstev. Nadeja se tudi nadaljevanja procesa in obljublja pomoč pri vzpostavljanju povezav med obema stranema. Mag. Jurij Mezek z Ministrstva za javno upravo, ki je do sedaj financiralo vsebinske mreže nevladnih organizacij, je izpostavil velik pomen takšnega dialoga ter dodal, da je: »za naslednjo finančno perspektivo na voljo polovico manj sredstev za krepitev NVO, kot jih je bilo do sedaj, cilj operativnega programa je krepitev NVO in postopen prenos javnih pooblastil na nevladni sektor, zato je medresorsko povezovanje nujno.« Vsebinska predstavitev delovanja mrež je prikazala veliko pestrost in doprinos le teh na različnih področjih, od vplivanja na izboljšanje zakonodaje, izobraževalnih aktivnosti, aktivističnih sprememb… Med navzočimi je prevladalo mnenje, da je sodelovanje med obema stranema nujno, potrebna pa je tudi visoka stopnja politične volje za doseganje nadaljevanja financiranja delovanja mrež. V sklopu posveta je SLOGA s predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve spregovorila o možnostih zagotavljanja sredstev za platformo ali prenosa storitev na mrežo.

Nevladna stran je izpostavila, kaj bi ukinitev financiranja vsebinskih podpornih mrež pomenila veliko osiromašenje slovenske družbe, saj bodo brez intenzivnega delovanja mrež nekateri še bolj potisnjeni na socialni rob, izgubljena bo še ena pot prenosa glasu civilne družbe do odločevalcev, znanje razvito v sektorju pa se bo porazgubilo. Peter Cokan, pobudnik in koordinator posveta: »Proces bomo nadaljevali, država je odgovorna za to, kar dela, pa tudi za tisto, česar ne dela.« Tereza Novak, predstavnica slovenske mreže prostovoljnih organizacij: »Srečanje se mi zdi pomemben začetek procesa vzpostavljanja partnerstva med stranema, sem pa pričakovala več relevantnejših sogovornikov z vseh ministrstev, kar se žal še ni zgodilo.«