Ambrela, slovaška platforma za razvojne organizacije, je objavila “policy paper”, ki raziskuje, kako slovaški in drugi mednarodni prostovoljski projekti prispevajo k ciljem trajnostnega razvoja. Dokument se spopada  z izzivi kartiranja, poročanja, spremljanja in vrednotenja prostovoljnega dela.

Dokument analizira motivacijo za prostovoljstvo in razmišlja o interakcijah med prostovoljci ter gostitelji. Predlaga izboljšave za upravljanje prostovoljcev in svetuje pošiljajočim organizacijam, naj se osredotočijo na lastne prednostne naloge razvojnega sodelovanja in jih povežejo s cilji trajnostnega razvoja. Mednarodni forum za prostovoljstvo v razvoju (The International Forum for Volunteering in Development) je razvil platformo za pomoč pri merjenju vpliva prostovoljstva na razvoj, vključno z orodji za samoocenjevanje.

Raziskave na to temo rastejo, vendar se osredotočajo na same prostovoljce in ne na vlogo pošiljajočih organizacij. Mednarodni prostovoljci pomagajo upočasniti radikalizacijo okoli migracij. Organizacije pošiljateljice lahko same olajšajo kritično razpravo in oblikovanje svetovnega nazora prostovoljcev z dejavnostmi ozaveščanja po prihodu/vrnitvi ter globalnim učenjem.

Poročilo, ki ga je napisala dr. Božena Markovic Baluchova, je bilo objavljeno prek programa DEAR in financiranja SlovakAid v okviru projekta “CTR in migracije – multiplikatorji in novinarji, ki nagovarjajo odločevalce in državljane v EU”.

Povezava do poročila

Pripravila: PV
Foto: Ambrela

Translate »