Inštitut za afriške študije je skupaj z Javnim zavodom Cene Štupar – Centrom za izobraževanje Ljubljana in Društvom za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur Odnos že tretje leto zapored organiziral niz dogodkov v sklopu projekta Med nami in z nami, financiranega s strani Urada za oskrbo in integracijo migrantov in Sklada EU za azil, migracije in vključevanje. Namen dogodka je bil ozaveščanje širše javnosti o položaju oseb z begunsko in migrantsko izkušnjo v slovenski družbi, o skupnih izzivih vključevanja in integracije v lokalnem, državnem in mednarodnem kontekstu, o dobrih praksah, izkoriščanju priložnosti, ki jih prinašajo migranti, ter o poteh do solidarnega in kakovostnega sobivanja.

Osrednja prireditev je potekala 20. junija 2018, med 13. in 18. uro na ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem. Na njej je sodelovala tudi vodja Oddelka za kulturo MOL Mateja Demšič, drugi udeleženci pa so ustvarili prostor za srečanja in soustvarjanje vključujoče družbe, prostor za izražanje talentov prosilk in prosilcev za mednarodno zaščito ter begunk in beguncev, ki se vključujejo v lokalno okolje, ter prostor zanimivim kulturnim, umetniškim in športnim aktivnostim.

Predstavile so se tudi posameznice in posamezniki ter skupine preko govorjene in pete besede, avtorske poezije, glasbe, plesa, kulinarike, lastnoročnih izdelkov ter vodenja in izvajanja delavnic in aktivnosti.

Ob tej priložnosti je bila na ogled tudi razstava likovnih del natečaja Med nami in z nami, ki so jih ustvarili osnovnošolci po njihovem neposrednem srečanju in pogovoru z osebami z begunsko izkušnjo, ki odpira pogled otrok in mladine na pomembnost vključevanja, stika in razumevanja.

Translate »