Ljudje najdejo rešitve, tudi SLOGA

Na okrogli mizi, ki je potekala v torek, 12. maja, v Maxi klubskem salonu, je Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij (NVO) predstavil akcijo Ljudje najdejo rešitve, ki je namenjena ozaveščanju o pomenu delovanja vsebinskih mrež nevladnih organizacij in predstavitvi potreb, na podlagi katerih so se vzpostavile nevladne organizacije. Na okrogli mizi smo to želeli predstaviti s konkretnimi zgodbami posameznikov, ki so jim NVO oziroma mreže NVO izboljšale življenje. Svojo vlogo je preko mlade predstavnice predstavila tudi platforma SLOGA.

Osnovnošolci so spoznavali svoje vrstnike

Rebeka iz Ljubljane, ki obiskuje 4. razred OŠ, se je preko različnih iger in delavnic naučila novih stvari o lokalni in globalni neenakosti ter nepravičnemu dostopu do hrane, stereotipih, medkulturnem dojemanju odnosa do hrane, globalnem državljanstvu, globalni odgovornosti do področij, ki trpijo hudo lakoto, spoštovanju človekovih pravic in pravici do hrane. Rebeka je ena od 3000 otrok in mladostnikov, ki so bili vključeni v zadnji Teden globalnega učenja, ki je potekal novembra 2014. SLOGA je od sedaj izvedla že osem tovrstnih dogodkov.

SLOGA koordinira Teden globalnega učenja od 2007

Platforma SLOGA je bila novembra 2014 koordinator Tedna globalnega učenja na temo prehranske varnosti, kjer je potekalo več kot 60 različnih dogodkov, od predavanj, projekcij filmov, kuharskih delavnic, potopisnih predavanj, razstav, do dni odprtih vrat in celo muzikala. SLOGA koordinira Teden globalnega učenja že od leta 2007, vsako leto je zanimanje večje, prepoznavanje in ozaveščanje o globalnih temah pa širše. Slovenija se tako pridružuje državam članicam Sveta Evrope pri dogodkih namenjenih vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

Vloga platforme SLOGA

S koordinacijo omenjenega projekta platforma SLOGA omogoča njegovo izvedbo, prav tako pa vsem sodelujočim z nasveti pomaga pri pripravi aktivnosti, ki spodbujajo učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente in profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu. Teden globalnega učenja je večdnevni dogodek, ki na skupno temo združuje različne slovenske šole, fakultete, nevladne organizacije, knjižnice, medije in politike. Želimo, da je takšnih otrok kot je Rebeka vsako leto več, saj bo s tem lepši tudi svet. Vsak je namreč delček istega sveta.

Kaj so vsebinske mreže?

Vsebinske mreže NVOVsebinske mreže so mreže NVO, ki delujejo na določenem vsebinskem področju. Področja delovanja se med seboj zelo razlikujejo: vseživljenjsko učenje, zdravje in zdrav življenjski slog, izobraževanje, prostovoljstvo, urejanje prostora, otrokove pravice, rekreacija v naravi, šport, razvojno sodelovanje in razvojna pomoč, deinstitucionalizacija, socialna vključenost, informacijska družba in tako naprej. NVO pokrivajo celoten spekter človekovega delovanja in široko polje družbenih dejavnosti, ki brez njihovega delovanja ne bi bile tako razvite in bogate, kot so. Vsebinske mreže NVO s posameznega vsebinskega področja so se združile v konzorcij vsebinskih mrež in sodelujejo v različnih skupnih akcijah, ena izmed njih je tudi Ljudje najdejo rešitve. Zgodbe iz akcije najdete tudi na http://www.nevladni.info.