V Helsinkih je 30. in 31. oktobra 2019 potekala letna konferenca European Sustainable Development Network (ESDN), ki se je je udeležila tudi predstavnica platforme SLOGA. Konferenco je ESDN organiziral v sodelovanju s finskim uradom predsednika vlade v okviru finskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Konferenca je združila oblikovalce politike trajnostnega razvoja in strokovnjake iz različnih skupin deležnikov z vse Evrope.

Naslov letošnje konference je bil »Na poti do trajnostne Evrope 2030 – prehod iz obdobja za razmislek v obdobje dejanj«. Konferenca se je osredotočila na številne teme, povezane z izvajanjem Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in ciljev trajnostnega razvoja v Evropi, ter pregledala napredek štirih let izvajanja Agende. Konferenca je naslovila tudi povezovanje Agende 2030 z gospodarsko realnostjo in proučevanje meta upravljanja za trajnost. Poleg tega se je konferenca osredotočila na različne izzive Evrope pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja s poudarkom na krožnem gospodarstvu, ekonomiji blaginje, trajnostnem financiranju in globalni odgovornosti.

Translate »