Komisija okrepila odziv EU na nezakonite vsebine na spletu

Evropska komisija predlaga sklop ukrepov, ki naj bi jih sprejela podjetja in države članice za boljši odziv na nezakonite vsebine na spletu. Priporočila veljajo za vse oblike nezakonitih vsebin, od terorističnih vsebin ter spodbujanja sovraštva in nasilja do otroške pornografije ter ponaredkov in kršitev avtorskih pravic. 

Priporočila določajo operativne ukrepe za hitrejše odkrivanje in odstranjevanje nezakonitih spletnih vsebin, tesnejše sodelovanje med podjetji in drugimi deležniki ter boljšo zaščito državljanov. Komisija za podjetja predlaga vzpostavitev jasnejših postopkov prijavljanja in ukrepanja v  zvezi z nezakonitimi vsebinami. Prav tako priporoča uvedbo učinkovitejših orodij in proaktivnih tehnologij za odkrivanje nezakonitih vsebin, zlasti terorističnih vsebin in drugih nezakonitih vsebin, denimo otroške pornografije in ponarejenega blaga. Pri odstranjevanju vsebin, zlasti pri samodejnem, morajo biti odločitve točne in utemeljene, da se spoštujejo temeljne pravice, svoboda izražanja in pravila o varstvu podatkov. Za učinkovite in ustrezne zaščitne ukrepe je potreben tudi človeški nadzor in preverjanje. Komisija posebejizpostavlja mala podjetja. Industrija bi morala z njimi deliti izkušnje, prakse in rešitve, ki bi koristile zlasti manjšim platformam z omejenimi viri in strokovnim znanjem. Komisija priporoča tudi tesnejše sodelovanje z javnimi organi, ki bi jih podjetja morala obvestiti v primerih hudih kaznivih dejanj ali groženj za življenje in varnost. Države pa spodbuja, da uvedejo ustrezne pravne obveznosti.

Teroristične vsebine predstavljajo posebej resno tveganje za varnost Evropejcev, zato Komisija priporoča posebne ukrepe za zajezitev njihovega širjenja po spletu. V skladu z enournim pravilom bi morala podjetja odstraniti teroristične vsebine v eni uri od prijave, saj so najbolj škodljive ravno v prvih urah po objavi. Za hitrejše odkrivanje in učinkovito odstranitev vsebin bi morala podjetja uvesti proaktivne ukrepe, vključno s samodejnim odkrivanjem. Prav tako bi morala bolje sodelovati z manjšimi platformami in Europolom. Komisija priporoča tudi boljši sistem prijav s krajšimi postopki, države pa morajo zagotoviti vire za odkrivanje, identifikacijo in prijavo terorističnih vsebin. Prav tako bi morale države redno, po možnosti vsake tri mesece, poročati Komisiji o prijavah, ukrepih in sodelovanju s podjetji.

Današnja priporočila bodo dopolnila druge uspešne ukrepe za zagotavljanje interneta brez nezakonitih vsebin, kot so internetni forum EU o terorističnih spletnih vsebinah, kodeks ravnanja za odpravo nezakonitega sovražnega govora na spletu in memorandum o soglasju glede prodaje ponarejenega blaga. Komisija bo spremljala dejavnosti v odziv na današnje priporočilo in odločila, ali so potrebni dodatni koraki, po potrebi tudi zakonodaja.