Članica SLOGE, Umanotera je pripravila uporabne napotke za vzpostavitev trajnostnega učnega poligona na prostem.

Trajnostni učni poligon na prostem, kot je primer Livada LAB, je območje, ki prikazuje raznolike pristope trajnostnega načina življenja. Za vzpostavitev takšnega prostora je ključno:

  • Identifikacija potreb lokalne skupnosti in uporabnikov ter njihovo vključevanje v proces načrtovanja in izvajanja.
  • Vključevanje lokalnih zanesenjakov ali “local champions”, ki aktivno sodelujejo pri projektu.
  • Izvedba participatornih procesov in delavnic za pridobivanje vpogleda v želje in potrebe skupnosti.
  • Dokumentiranje procesa vzpostavitve in komunikacija o napredku preko različnih kanalov.
  • Identifikacija področij z največjim okoljskim odtisom ter izvajanje ukrepov za zmanjšanje le-tega.
  • Komuniciranje trajnostnih elementov prostora skozi napisne oznake, dogodke in medije.
  • Izkoriščanje potencialnih partnerjev in donatorjev za podporo projektu ter omogočanje uporabe prostora za različne organizacije in dejavnosti.
  • Jasna komunikacija o naučenih lekcijah in prilagajanje strategij glede na lokalne razmere in potrebe.

Ciljne skupine za vzpostavitev trajnostnih učnih poligonov na prostem so šole, mladinski centri, nevladne organizacije ter vsi, ki imajo za to primerne prostore.

Več informacij na spletni strani Umanotere in v sporočilu za javnost

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

 

Translate »