Javno posvetovanje o oceni skladnosti politik evropske unije za razvoj

Evropska komisija vabi k sodelovanju v posvetovanju o oceni skladnosti politik Evropske unije za razvoj (2009–2016).

Ocena bo med drugim opredelila ključna spoznanja in predstavila priporočila za izboljšanje sedanjih ukrepov in prihodnjih informiranih odločitev glede pristopa EU k skladnosti politik za razvoj.

Komentarje in predloge lahko posredujete do 31. maja 2018 na tej povezavi.