Javni poziv za predloge najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk za plakete Državnega sveta RS za leto 2015

Na spletnih straneh Državnega sveta RS je bil 26. 10. 2015 objavljen Javni poziv za predloge najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk za plakete Državnega sveta RS za leto 2015 – http://www.ds-rs.si/civilna-druzba/plakete.

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije bo namreč v znak počastitve 5. decembra, Mednarodnega dneva prostovoljstva, podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. Slavnostna podelitev plaket Državnega sveta bo v petek, 11. decembra 2015, ob 12.00 uri v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

Predlog za podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljcem in prostovoljkam lahko podajo državne svetnice in državni svetniki, interesna skupina Državnega sveta ali organizacija civilne družbe, katere člani in članice delujejo na področju prostovoljnega dela. Zveze društev ali krovne organizacije lahko predložijo le en predlog, ki naj bo usklajen v sklopu zveze.

Dodatne informacije in kriterije za izbiro prejemnikov plaket boste našli v priloženem javnem pozivu.

Prosimo vas, da obrazec s predlogom za obravnavo (v prilogi) pošljete najkasneje do torka, 17. novembra 2015, po pošti na naslov Državni svet Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, s pripisom PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA (upošteva se datum poštnega žiga), ali po elektronski pošti na ariana.debeljak@ds-rs.si  (upošteva se datum prejema v elektronski poštni predal).

Javni poziv

Pravilnik o priznanjih in plaketah Državnega sveta RS

Obrazec