Izšel novi Human Development Report na temo dela

Pred kratkim je izšel Human Development Report 2015, ki je posvečen vplivu dela na človekov razvoj in katerega spremljajo izjemno zanimive infografike. Polna in produktivna zaposlenost ter dostojno delo predstavljajo enega temeljnih ciljev trajnostnega razvoja, medtem ko osmi cilj izpostavlja spodbujanje trajne, vključujoče in trajnostne gospodarske rasti, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vsakogar.

Poročilo o človekovem razvoju 2015 prihaja v času velikih sprememb v svetu, ki vplivajo kdaj, kako in kje ljudje delajo. Tudi to ustvarja nove priložnosti in izzive:

  • Dramatične demografske spremembe: delež starejše populacije hitro narašča po celem svetu. Do leta 2050 bo prvič v zgodovini delež starejših od šestdeset let enak tistemu mlajših od petnajst. Družbe po vsem svetu ponovno razmišljajo o vlogi, ki jo imajo starejši ljudje v delovni sili, in raziskati, ali naj se upokojitvena starost dvigne.
  • Globalizacija in digitalna revolucija se še naprej krepita. Trenutno je na svetu toliko uporabnikov mobilnih telefonov, kot je ljudi. To ima ogromen učinek na področje dela, kot tudi druge vidike gospodarstev in družb.

Če želimo razumeti vplive razvoja v celoti, moramo biti pozorni na načine vplivanja na življenja ljudi. To je bilo tudi v središču vseh poročil o človekovem razvoju v zadnjih 25 letih. Spremembe na področju dela imajo ogromne učinke za človekov razvoj – posledično je tudi najnovejše poročilo izšlo ob pravem času.