OECD je objavil končne zneske uradne razvojne pomoči (URP) za leto 2014. Tokovi iz držav donatoric so znašali 137,2 milijard ameriških dolarjev, kar pomeni 1,2-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2013 in hkrati rekorden znesek namenjen za URP. Kot delež BNP je URP znašala 0,30 odstotka.

Predhodni podatki glede uradne razvojne pomoči za leto 2014, objavljeni v aprilu 2015, so nakazali na rahel upad (0,5%) v skupni neto količini uradne razvojne pomoči v primerjavi z letom 2013. Končni zneski pa so pokazali, da do upada ne bo prišlo, saj so številne donatorice v zadnjih mesecih leta poročale višje stroške, med katerimi je šlo tudi za pomoč beguncem.

V zadnjih 15 letih je URP naraščala. Od leta 2000 je narastla za kar 70 odstotkov.

Največje DAC donatorice po količini denarja so bile ZDA, Združeno kraljestvo, Nemčija, Francija in Japonska. Danska, Luksemburg, Norveška, Švedska in Združeno kraljestvo še naprej presegajo cilj namenjanja 0,7 odstotka BNP za URP. Države članice G7 so prispevale 71 odstotkov celotne URP, EU članice pa 55 odstotkov. Neto izplačila URP s strani institucij EU so znašala 16,5 milijarde ameriških dolarjev.

Neto dodelitev uradne razvojne pomoči s strani vseh donatorjev

Največja neto prejemnica URP v letu 2014 je bil Afganistan, ki je prejel 4,8 milijarde ameriških dolarjev. Vietnam in Sirija sta prejeli 4,2 milijarde ameriških dolarjev, Pakistan in Etiopija (3,6 milijarde ameriških dolarjev), Egipt (3,5 milijarde ameriških dolarjev) in Turčija (3,4 milijarde ameriških dolarjev). Skupaj je neto dodelitev uradne razvojne pomoči na območju Bližnjega vzhoda znašala 12,3 milijarde USD.

Sredstva namenjena skupini najmanj razvitih držav (43,7 milijard ameriških dolarjev) so se zmanjšala za 9,3 odstotka v primerjavi z letom 2013. V veliki meri je bila to posledica nižjih stopenj odpisa dolga, ki je bil v letu 2013 razmeroma visok zaradi pomoči Mjanmaru. Če ne štejemo odpisa dolga, je pomoč najmanj razvitim državam padla za 4,6 odstotka.

Skupna URP namenjena državam Podsaharske Afrike je znašala 44,3 milijarde ameriških dolarjev, kar pomeni znižanje za 4,4 odstotka v primerjavi z letom 2013. Če odštejemo odpis dolga, smo zabeležili 2,7 odstotno zmanjšanje pomoči omenjeni regiji.

Več informacij: OECD