Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je 27. maja 2024 na predlog komisije za vodenje javnega razpisa za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (2024 – 2026) ter strateško partnerstvo (2024 – 2028) izdalo sklepe za sofinanciranje treh projektov v Podsaharski Afriki.

Projekti:

  1. Ruanda: Slovenska karitas bo izboljšala prehransko varnost in ekonomski položaj 1.600 gospodinjstev z izobraževanjem o trajnostnih kmetijskih praksah, distribucijo živali, semen, sadnih dreves, vodnih črpalk in kuhalnikov. Poudarek bo tudi na izgradnji vodovodne infrastrukture, sajenju dreves in preprečevanju nasilja na podlagi spola.
  2. Uganda: Forum za enakopraven razvoj bo z urbanim kmetovanjem, ribogojstvom in čebelarstvom povečal odpornost na podnebne spremembe in izboljšal življenjske pogoje za 5.000 urbanih beguncev, večinoma žensk in deklet. Projekt vključuje tudi izgradnjo vodnjakov, ekostranišč in prostore za pomoč žrtvam nasilja.
  3. Zambija: Društvo Adra Slovenija bo vzpostavilo medonosni park, izvedlo pogozdovanje 20 hektarjev in ozaveščalo o trajnostnem čebelarstvu, kar bo prispevalo k razvoju zelene infrastrukture in lokalne samooskrbe.

Slovenska karitas bo za obdobje 2024 – 2028 kot strateški partner krepila nujni odziv na nesreče in humanitarne krize v partnerskih državah, vključno z reševanjem življenj, zagotavljanjem zatočišč, prehranskih paketov in rehabilitacijo.

Več informacij je na voljo na spletni strani Republike Slovenije.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »