Integracijski ukrepi so za večino Evropejcev nujna dolgoročna naložba, je pokazala nedavna raziskava Eurobarometer o integraciji. To trditev podpira 69 % vprašanih, podoben delež pa jih vidi integracijo kot dvosmerni proces tako za migrante kot gostiteljske skupnosti.

Evropejci imajo večinoma enotno mnenje glede glavnih dejavnikov, ki lahko pospešijo ali preprečijo integracijo, ter glede ukrepov politike, ki jo lahko podpirajo, kot so jezikovni tečaji ob prihodu ali obvezni integracijski programi in ukrepi za olajšanje dostopa do trga dela.

Raziskava je tudi pokazala, da je okrog 60 % vprašanih dnevno v stiku z migranti, 40 % pa jih ima prijatelje ali družinske člane med migranti.

Večina vprašanih v vseh državah članicah EU pravi, da EU igra pomembno vlogo za integracijo, zlasti za delitev najboljših praks, spodbujanje sodelovanje med vsemi vključenimi akterji ter za finančno podporo. Hkrati pa je raziskava pokazala, da le manjši del Evropejcev meni, da so dobro obveščeni o migraciji in integraciji. Evropejci so tudi nagnjeni k temu, da precenjujejo število migrantov iz nečlanic EU v svoji državi.

V 19 državah znaša dejanski delež migrantov iz nečlanic EU polovico ali manj kot polovico deleža, ki so ga navedli vprašani.

Translate »