Letno poročilo INCB za leto 2015 je objavljeno v času priprav na posebno zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov o svetovnem problemu drog, ki bo potekalo aprila 2016. Mednarodni nadzorni svet za droge (INCB) v svojem letnem poročilu:

  • opozarja, da je končni cilj pogodb o nadzoru nad drogami zagotoviti zdravje in dobrobit človeštva;
  • izpostavlja uravnotežen in human pristop, ki je ključen za doseganje zdravja in dobrobiti;
  • spodbuja vlade, da pripravijo konkretne in realne ukrepe za zaščito prebivalstva pred škodo, ki jo povzroča vedno večje število novih psihoaktivnih snovi;
  • poziva vlade, da med izvajalci zdravstvenega varstva zagotovijo, naj ne predpisujejo prekomerne odmerke pomirjeval, še posebej med starejšimi;
  • poziva k realni oceni stanja mednarodnega nadzornega sistema surovin za droge.

DUNAJ, 2. marec (Informacijska služba ZN) – Mednarodni nadzorni svet za droge (INCB), s sedežem na Dunaju, je le par tednov pred posebnim zasedanjem Generalne skupščine Združenih narodov (ZN) objavil svoje letno poročilo za leto 2015. V njem poudarja, da mednarodne pogodbe za nadzor nad drogami ne dajejo mandat za “vojno proti drogam”.

Prav v času razprave o politiki do drog INCB v svojem poročilu poudarja, da mora biti zagotavljanje razpoložljivosti drog za uporabo v medicinske namene in zmanjševanje nedovoljene dobave drog skrbno uravnoteženo.

INCB predsednik Werner Sipp je dejal: “Ne drži, da mora svet na eni strani izbirati med ‘militantnim’ izvrševanjem politike do drog in na drugi z legalizacijo nemedicinske uporabe drog. Namesto tega moramo v ospredje uravnotežene politike do drog postaviti zdravje in dobrobit posameznika.”

Posebno zasedanje Generalne skupščine ZN bo srečanje držav članic ZN, kjer bodo države pregledale dosežke in izzive na področju mednarodnega sistema za nadzor nad drogami. Srečanje bo potekalo od 19. do 21. aprila 2016 na sedežu ZN v New Yorku.

Nove psihoaktivne snovi: naraščajoča grožnja

V preteklem letu so se nove psihoaktivne snovi še naprej pojavljale v vse bolj visokih številkah. Do oktobra 2015 so države članice odkrile 602 novi snovi. To predstavlja 55-odstotno povečanje glede na preteklo leto, ko je bilo odkritih 388 novih snovi.

Temu tempu slediti je ključni izziv mednarodnega sistema za nadzor nad drogami, ki bo moral priti do bolj prožnih in učinkovitih pristopov za soočanje z grožnjo novih psihoaktivnih snovi.

V 2015 je bilo 10 novih psihoaktivnih snovi danih pod mednarodni nadzor, ki ga vrši Komisija za droge, hkrati pa se je nacionalni nadzor takih snovi razširil v številne države, vključno s Kitajsko in Indijo.

Prav tako v 2015 je INCB začel s projektom ”ION Incident Communication System” (IONICS), ki uvaja poseben komunikacijski sistem. Le-ta omogoča medvladno komunikacijo v realnem času o dogodkih, ki vključujejo nove psihoaktivne snovi. Trenutno je sistem že uporabilo več kot 170 uporabnikov iz 60 držav. V manj kot dveh dneh od nastanka določenega incidenta je bilo prejetih preko 500 objav, kot so sumljive pošiljke, nedovoljena trgovina in proizvodnja novih psihoaktivnih snovi.

Prekomerno predpisovanje pomirjeval starejšim

INCB je v svojem poročilu zaskrbljen nad neupravičenim in prekomernim predpisovanjem benzodiazepinov, ki se jih uporablja pri zdravljenju nespečnosti in anksioznosti med starejšimi. To je lahko nevarno, saj imajo starejši bolniki pogosto več zdravstvenih težav, za katere prejmejo več kot eno zdravilo naenkrat. Nespečnost je seveda bolj pogosta med starejšimi osebami, zato so kot ciljna skupina zanimivi za proizvajalce uspavalnih tablet. Študije so pokazale, da je nevarnost odvisnosti od tovrstnih zdravil posledica njihove nepotrebne uporabe. Še več, bolniki starejši od 65 let imajo z uporabo benzodiazepinov 50 odstotkov večjo možnost za razvoj demence v obdobju 15 let, če le-te primerjamo z bolniki, ki jih nikoli ne uporabljajo.

Nadzorni svet poziva vlade, da od izvajalcev zdravstvenega varstva zahtevajo upoštevanje dobre zdravniške prakse, kadar predpisujejo benzodiazepine. Zdravstveno osebje, še posebej v domovih za ostarele, družinske člane in skrbnike starejših je potrebno osvestiti o tveganjih prekomernega jemanja benzodiazepinov.

Afganistan: manj pokrajin brez opija, vendar se je na splošno prepovedano gojenje opija zmanjšalo

Prvič v šestih letih se je v Afganistanu zmanjšala skupna ocenjena površina za nedovoljeno gojenje maka. Kljub temu je absolutna raven gojenja maka v Afganistanu za prepovedano pridelavo opija še vedno visoka in to kljub dejstvu, da se je v 2015 uničilo okrog 40 odstotkov maka. Poročilo izpostavlja pomen alternativnih razvojnih pobud pri omejevanju gojenja maka, ki kmetom zagotavljajo zakonite alternative za preživljanje sebe in svoje družine.

Dostopnost zdravil za lajšanje bolečin

Posebno poročilo INCB o dostopnosti mednarodno nadzorovanih zdravil navaja, da imajo ljudje v mnogih državah z nizkimi in srednje visokimi dohodki še vedno nezadosten dostop do zdravil za lajšanje bolečin (t. i. opioidna analgetična zdravila), čeprav se je globalna uporaba teh zdravil od začetka tega stoletja več kot podvojila. Prebivalci Evrope in Severne Amerike porabijo skoraj 95 odstotkov svetovnih zdravil za lajšanje bolečin. Vlade so INCB sporočile, da ni problem v nezadostni svetovni ponudbi, temveč v pomanjkanju osveščenosti javnosti in strahu pred zasvojenostjo.

Poročilo o surovinah za droge

Zadnji statistični podatki zasega surovin kažejo, da se krepi lokalna trgovina s surovinami, ki se jih uporabi za nedovoljeno proizvodnjo drog, mednarodni kanali prodaje pa niso več prevladujoči. Alfa- fenilacetoacetonitril (APAAN), ki se ga je pogosto uporabljalo za proizvodnjo amfetamina in metamfetamina, je pod mednarodnim nadzorom od leta 2014. Zaradi tega je APAAN izgubil na pomenu, saj se je število zasegov le-tega v 2015 zmanjšalo. Tudi na mednarodnih mejah so bile zaplembe manj pogoste, kar nakazuje, da ima mednarodni nadzor želeni učinek.

V svojem poročilu o surovinah za droge INCB poudarja, da je potrebna realna ocena stanja mednarodnega nadzornega sistema surovin za droge, še posebej v času priprav na posebno zasedanje Generalne skupščine ZN. INCB navaja, da je ta mednarodni nadzorni sistem vse bolj uspešen pri spremljanju zakonite trgovine točno določenih namenskih kemikalij oziroma surovin, kar prepreči njihovo preusmeritev v nezakonite kanale proizvodnje drog. Kljub temu se nedovoljene droge še vedno proizvaja z uporabo novih in novih kemikalij, ki niso pod mednarodnim nadzorom.

INCB je prepričan, da moramo najti nove poti. Ena takšna je lahko vključevanje prostovoljnih javno-zasebnih partnerstev med vladami in industrijo. Potrebujemo tudi nove pravne instrumente na področju kazenskega pregona, kadar obstajajo dokazi, da se določena snov uporablja v nedovoljene namene za proizvodnjo drog.

***

Več informacij je dostopnih na naslednjem spletnem naslovu (v angleščini): http://www.unis.unvienna.org/unis/en/events/2016/incb_2016.html

Translate »