Goran in Zoran Dragić postala ambasadorja evropskega leta za razvoj 2015

Ministrstvo za zunanje zadeve ponosno oznanja, da sta ambasadorja evropskega leta za razvoj 2015 (ELR2015) postala Goran in Zoran Dragić. V košarkarskih reprezentantih Republike Slovenije in igralcih košarke v NBA (ameriška profesionalna košarkarska liga) je ministrstvo prepoznalo osebi z ugledom, čutom za solidarnost, izkazanim osebnim interesom pri družbenem udejstvovanju in pozitivnimi referencami za opravljanje vloge nacionalnih ambasadorjev ELR2015.

ELR 2015 slogan spletEvropsko leto za razvoj 2015 poteka pod sloganom “Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost” in ima za cilj informirati, izobraževati in ozaveščati državljane Slovenije in EU o mednarodnem razvojnem sodelovanju. Le-to označuje uradno razvojno pomoč s katero Slovenija, tako kot druge razvite države, podpira gospodarski, družbeni in politični razvoj držav v razvoju. Razvojno sodelovanje je izraz solidarnosti in interesa razvitih držav. Posledice neenakopravnega in neuravnoteženega razvoja namreč ogrožajo mir, stabilnost in varnost v svetu. Koordinator mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije je Ministrstvo za zunanje zadeve.

Vir: MZZ