Globalni cilji so znani, kako do njih

Ne glede na trenutno situacijo bo tudi v Sloveniji potrebno spodbujati poglobljeno razpravo o prioritetah med globalnimi cilji trajnostnega razvoja in ukrepih za njihovo doseganje. Temu se ne bo mogla izogniti niti Evropska unija. Zato je bilo srečanje skupine Beyond 2015, globalne kampanje, ki združuje nevladne organizacije s celega sveta s ciljem zagotoviti glas velikemu številu ljudi v procesu oblikovanja teh globalnih ciljev, še toliko pomembneje. Izpostavimo lahko dve točki.

Nevladne razvojne, humanitarne in okoljske organizacije smo od vsega začetka poudarjale ter zahtevale, da mora program do leta 2030 temeljiti na načelih univerzalnosti, skupni, a raznoliki odgovornosti, celovitem pristopu in medsebojni povezanosti držav ter izzivov. Ali smo to tudi dobili? Menimo, da na strateški ravni smo. Ideja globalnega partnerstva je inherentna Agendi 2030, ki se jasno zaveda, kako povezan, vzajemno soodvisen in izpostavljen je naš svet.

Drugi element je naša zahteva po zagotavljanju skladnosti politik za (trajnostni) razvoj. Koncept skladnosti politik zahteva preoblikovanje obstoječih institucionalnih in odločevalskih modelov na način preseganja ozkih, sektorskih pristopov.

Vlada je pred dnevi sprejela okvirni program za zeleno, krožno gospodarstvo, v katerem je jasno zapisala: »Za prehod v zeleno gospodarstvo bo potrebno vse strateške dokumente in ukrepe ter njihovo izvajanje povezovati v skupne rešitve, tako da bodo razvijali priložnosti za zelene rešitve za razvoj in konkurenčnost.« Zamislimo si novo strategijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in uradne razvojne pomoči, ki bo vsem akterjem in odločevalcem v Sloveniji sporočila, da moramo ukrepe in izvajanje povezati ter uskladiti s potrebami skupnosti, s katerimi ustvarjamo podlago za preoblikovanje obstoječega v trajnostni svet spoštovanja pravic prihodnjih generacij. Za to namreč gre pri zagotavljanju trajnostne prihodnosti – da se samo-omejimo na račun prihodnosti.

V Sloveniji se moramo lotiti priprave programa implementacije ukrepov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja na vključujoč, participativen način. S pomočjo preudarnega skupnostnega premisleka o tem, kaj želimo zase in kaj smo pripravljeni podeliti z drugimi.

Pot k ciljem trajnostnega razvoja se je tako šele začela.


Panelno razpravo »Od New Yorka do Bruslja – kako naprej v EU« (From New York to Brussels – where next for the EU), ki je potekala v okviru dogodka, lahko najdete tukaj. Na panelu so sodelovali Christian Vanden Bilcke, vodja Direktorata za trajnostni razvoj in podnebne spremembe v belgijski administraciji za zunanje zadeve; Philipp Schönrock, sopredsedujoči Beyond 2015, CEPEI; Hans Stielstra, vodja enote za globalno trajnost, trgovinske in multilateralne sporazume v Generalnem direktoratu za okolje pri Evropski komisiji; Martin Heather, vodja v enoti za politike in skladnost v Generalnem direktoratu za mednarodno sodelovanje in razvoj pri Evropski komisiji, ter Elly Schlein, poslanka v Evropskem parlamentu. Panel je moderirala Tanya Cox, sopredsedujoča CONCORD-Beyond 2015 ETF.