Nekdanji predsednik Sveta platforme SLOGA, Eyachew Tefera, direktor Inštituta za afriške študije je bil izvoljen v Svet platforme ADEPT, afriških diaspornih razvojnih organizacij, na letni skupščini novembra 2017.

ADEPT je platforma afriških diaspornih razvojnih organizacij, katere namen je izboljšanje in okrepitev zmogljivosti afriških diaspornih organizacij na področju razvojnih dejavnosti v Afriki. ADEPT predvsem nudi pomoč diaspornim organizacijam v EU, Švici in Norveški s cilji:
– optimizacije njihovega delovanja v Afriki
– profesionalizaciji delovanja
– vzpostavljanju učinkovitih partnerstev v Evropi in Afriki
– razširiti in izboljšati njihove razvojne dejavnosti v Afriki
– vplivati na politike in prakse razvojnega sodelovanja
Vse te dejavnosti so kompatibilne s programom platforme SLOGA, zato lahko pričakujemo dodatne sinergije v prihodnosti na tem področju dela.
Dodatne informacije: http://www.adept-platform.org
Translate »