Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis “Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij”.

V okviru javnega razpisa v Sloveniji se bodo občinam dodelija sredstva evropske kohezijske politike za sofinanciranje priprave občinskih celostnih prometnih strategij (OCPS). Razpis je del Programa evropske kohezijske politike 2021–2027, s poudarkom na trajnostni mobilnosti. Namen OCPS je spremeniti potovalne navade v občinah, spodbujati hojo, kolesarjenje, javni prevoz in druge trajnostne oblike mobilnosti ter zmanjšati osebni motorni promet.

Pomembno je sodelovanje med občinami, usmerjanje lokalnih skupnosti v trajnostni promet ter uvedba celostnega prometnega načrtovanja.

Javni razpis v vrednosti 5.144.300,00 evrov, sofinanciran s strani Kohezijskega sklada v višini 4.372.655,00 evrov, bo objavljen predvidoma 17. novembra 2023.

Več na spletni strani Republike Slovenije

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »