Evropska komisija je namenila 200 milijonov evrov humanitarne pomoči za Sirijo in Irak. Ta poteza je bila napovedana že v septembru s strani Predsednika Evropske komisije, Jean-Claude Juncker-ja.

»EU izpolnjuje svoje obljube o podpori najbolj ranljivih skupin ljudi, ki jih je prizadela sirska kriza, tako v Siriji kot v širši regiji. Ne smemo spregledati humanitarne situacije v Iraku. Če ne mobiliziramo zadostne podpore in pomoči, lahko Irak postane naslednja Sirija. Humanitarna pomoč in zaščita imata strateško vrednost za nadaljna prizadevanja za spravo v Iraku«, je dejal Christos Stylianides, EU Komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje.

V okviru omenjenega paketa pomoči bo Evropska komisija namenila 40 milijonov evrov humanitarne pomoči za Irak, ter dodatnih 20 milijonov evrov za naslavljanje humanitarnih potreb v Turčiji.

EU je s 4,4 milijardami evrov glavna donatorica za naslavljanje krize v Siriji, kar vključuje sredstva za humanitarno pomoč, razvojno sodelovanje ter pomoč pri stabilizaciji države. EU je hkrati namenila 133 milijonov evrov za notranje razseljene ljudi v Iraku in sosednjih državah.

Povzeto po ECHO.