Evropska civilna družba poziva voditelje EU, naj ne zamudijo zgodovinske priložnosti za izkoreninjenje revščine

V kolikor Francija in Nemčija ne bosta podprli že dane zaveze, da bodo namenili 0,7% svojega bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč (URP/BND) in polovico te pomoči namenili najmanj razvitim državam, bodo EU voditelji zamudili zgodovinsko priložnost držati besedo, ki so jo dali revnim in izkoreninili revščino.

Evropska civilna družba poziva voditelje EU, naj ne zamudijo zgodovinske priložnosti za izkoreninjenje revščine

Države članice EU do leta 2015 ne bodo izpolnile zaveze, dane že pred 45 leti. Države EU prav tako ne bodo spremenile trenda, da najmanj razvitim državam, ki najbolj potrebujejo pomoč, namenjajo manj kot tretjino vseh sredstev. Oboje bo ogrozilo sporazum o novem nizu globalnih ciljev trajnostnega razvoja, ki bo ključen za izkoreninjenje ekstremne revščine milijonov ljudi, za katere je mednarodna pomoč kritičnega pomena. Ti cilji trajnostnega razvoja, ki jih bo septembra letos sprejela Generalna skupščina ZN, bodo nadomestili razvojne cilje tisočletja, ki se iztečejo konec leta 2015.

Evropska unija se je skupaj z drugimi bogatimi državami zavezala porabi 0,7 % bruto nacionalnega dohodka v obliki uradne razvojne pomoči že leta 1970 v okviru Generalne skupščine ZN. Zaveza je bila obnovljena leta 2005, ko so se države članice EU zavezale, da bodo ta cilj dosegle do leta 2015. Na srečanju Sveta EU za zunanje zadeve (FAC), ki bo 26. maja 2015, bodo imeli voditelji priložnost zagotoviti izpolnitev zaveze do 2020 in uravnotežiti proračunska sredstva v korist držav, ki najbolj potrebujejo podporo. Nekatere članice so zavezo že izpolnile ali celo presegle cilj 0,7 % – Švedska, Luksemburg, Danska in Velika Britanija. Dve državi članici, Belgija in Irska, sta izrazili svojo zavezo, da bosta 50 % uradne razvojne pomoči namenili najmanj razvitim državam. Medtem sta Francija in Nemčija med tistimi državami članicami, ki ne soglašajo s časovno določeno zavezo za 0,7 % URP/BDN in tudi ne z zagotavljanjem polovice njihove pomoči za najmanj razvite države z minimalnim zagotavljanjem 0,15 % BND za najmanj razvite države do leta 2020 oz. 0,2 % do 2025.

Seamus Jeffreson, direktor Evropske konfederacije nevladnih organizacij za razvoj in pomoč – CONCORD, je povedal: “Prebivalci Evrope imajo bogato zgodovino velikodušnosti in solidarnosti. EU mora zato odsevati vrednote svojih državljanov in voditi prizadevanja za pomoč ljudem v najrevnejših predelih sveta. V kolikor EU pusti na cedilu svojo zavezo do pomoči, bo to imelo resne učinke na druge države sveta, ki se pridružujejo ambicioznemu sporazumu o trajnostnem razvoj in financiranju na junijskem vrhu G7 in tudi tretji mednarodni konferenci o financiranju za razvoj v Adis Abebi julija. Za to konferenco se pričakuje, da bo položila temelje za izpolnitev globalnih ciljev.”

Evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj, Neven Mimica, je povedal: “Trdno verjamem, da bi se morali ponovno zavezati za doseganje cilja 0,7 % kot ključnega prispevka pogajanj za obdobje po letu 2015.”

Evropski parlament je v svojem poročilu in financiranju za razvoj, ki ga je pred kratkim predstavil na plenarni seji v Strasbourgu, pozval “EU in države članice, da se brez odlašanja ponovno zavežejo za cilj 0,7 % URP/BND, ter 50 % URP in najmanj 0,2 % BND rezerviranih za najmanj razvite države, kakor tudi za objavo večletnih proračunskih časovnic povečevanja deležev do leta 2020”.

Navkljub nekaterim pozitivnim znakom iz obeh držav, tako Francije kot tudi Nemčije – francoski predsednik Hollande se je javno zavezal za 0,7 %, Nemčija pa je med predsedovanjem G7 razglasila največje povečanje razvojne pomoči – je skupna zaveza za jasno časovnico za doseganje 0,7 % izostala v primeru obeh. Zato je ključno, da vse članice EU na prihodnjem Svetu EU za zunanjo politiko 26. maja 2015 sklenejo zavezo k podeljevanju večje količine razvojne pomoči in višje kakovosti le-te.

Evropska civilna družba zato EU voditelje poziva, da:

–       se ponovno zavežejo za cilj 0,7 % URP/BDN do leta 2020 na ravni EU, podprt z jasnimi časovnicami na nacionalni ravni, iz katerih bo razvidno kdaj in kje bodo države postopoma dosegle zadani cilj;

–       obrnejo trend padanja pomoči najbolj potrebnim z zavezo, da bodo zagotovili polovico svoje pomoči za najmanj razvite države z zagotavljanjem najmanj 0,15 % BND do leta 2020 oz. 0,2 % do 2025.

Evropa letos, ko pričakujemo pomembne sporazume na ravni Združenih narodov, nikakor ne sme dopustiti, da bi preostalemu svetu posredovala sporočilo, kako opušča zavezo, ki jo je prvič dala že pred 45 leti.

Več o tematiki lahko preberete tukaj.