Evropska unija je v zadnjih letih občutno zmanjšala onesnaževanje zraka z žveplovimi oksidi ob evropskih obalah, v mestih in pristaniščih. Pozitivni trend je rezultat skupnih prizadevanj držav članic in pomorske industrije za izvajanje evropske direktive o žveplu in uporabo čistejšega goriva. 

Mehanizmi EU za tehnično in finančno pomoč so državam EU pomembno pomagali pri zmanjševanju emisij. Zaradi strožjih omejitev na območjih nadzora nad emisijami žveplovih oksidov v Baltskem in Severnem morju so se emisije od leta 2015 zmanjšale več kot za polovico, medtem ko je celotni gospodarski učinek na sektor ostal minimalen. Evropska komisija je objavila poročilo o izvajanju direktive le nekaj dni po podpisu pomembnega sporazuma Mednarodne pomorske organizacije o strategiji za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz mednarodnega pomorskega prometa za vsaj 50 % do leta 2050.

Translate »