V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi nevladnih akterjev ter spodbujanju sodelovanja med NVO, da bi prispevali k družbenim spremembam in vključujočemu trajnostnemu razvoju v Armeniji.

Razpis ima tri sklope:

  • sklop 1: zmanjševanje revščine in socialne neenakosti
  • sklop 2: participacija mladih
  • sklop 3: podnebne spremembe in zaščita okolja

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU in Armenije. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

V okviru sklopa 1 lahko prijavite projekte v vrednosti od 400 000 EUR do 600 000 EUR, v okviru sklopa 2 v vrednosti od 300 000 EUR do 500 000 EUR, v okviru sklopa 3 pa v vrednosti od 500 000 EUR do 700 000 EUR. Sofinancira se do 90% upravičenih stroškov.

Rok za prijavo je 15. 5. 2020.

Vir informacije: CNVOS

Translate »