Evropski urad za podporo azilu je objavil mobilno aplikacijo za pametne telefone in tablične računalnike, ki omogoča prosilcem za azil, da hitro najdejo informacije v angleškem in različnih jezikih držav, ki niso članice EU (angleščina, arabščina, sorani, kumjani in tigrinya) o programu EU za premestitev, njihovih pravicah in obveznostih ob prijavi za mednarodno zaščito, informacijskih točkah in podobno.

Aplikacija je zadnja pobuda pri izvajanju načrta za premestitev. Z aplikacijo EASO spodbuja premestitev ali realokacijo kot edinega varni in zakoniti način prehoda iz Grčije in Italije v druge države članice EU.

Ključni cilj nove mobilne aplikacije, poleg zagotavljanja informacij, je vzpostaviti zaupanje v program premestitve in odvračanje prosilcev za azil od nezakonitih prehodov iz Grčije ali Italije v druge države članice EU.  Aplikacija bo olajšala izmenjavo informacij, s tem pa  zmanjšala nerealna pričakovanja in frustracije med begunci zaradi premalo informacij.

Aplikacija lahko prenesete iz AppStore in Google Play