Mreža Bridge 47, koalicija ljudi z vseh celin, katere del je tudi Platforma SLOGA, je v okviru Zelenega tedna EU 2021 12. maja 2021 izvedla virtualno razpravo in poudarila vlogo preoblikovalnega izobraževanja pri krepitvi evropskih zelenih kompetenc za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, določenih v Agendi 2030.

Ta dogodek z več zainteresiranimi stranmi je združil predstavnike Evropskega parlamenta, Komisije, držav članic in civilne družbe, da bi poudarili medsebojno povezanost prednostnih nalog EU na področju zelenega dogovora in Agende 2030 na področju izobraževanja ter vlogo transformativnega izobraževanja pri gradnji in ohranjanje zagona za dosego teh ciljev.

Transformativno izobraževanje, kot je zajeto v cilju trajnostnega razvoja 4.7, je vseživljenjsko učenje, namenjeno ljudem z znanjem in veščinami, potrebnimi za spodbujanje trajnostnega razvoja, z razvojem ključnih kompetenc, kot sta kritično mišljenje in globalno državljanstvo.

Rilli Lappalainen, predsednik in ustanovitelj Bridge 47, predsednik CONCORD Europe in direktor Fingo, je dejal: »Transformativno izobraževanje opremi učeče se s kompetencami, ki so potrebne, da postanejo aktivni globalni državljani in resnični nosilci sprememb. Da bi dosegli trajnostno in pravično prihodnost za vse, moramo zgraditi mostove med različnimi vrstami transformativnega učenja, kot sta globalno učenje in izobraževanje za trajnostni razvoj, ter zagotoviti, da je to učenje vseživljenjsko in poteka povsod.«

Aleš Ojsteršek, vodja Sektorja za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je pozdravil razpravo o vlogi transformativnega izobraževanja pri krepitvi zelenih kompetenc in poudaril pomen sodelovanja ter prispevka držav članic k doseganju bolj trajnostne prihodnosti: »Spretnosti in kompetence so bistvene za sposobnost ljudi ter držav. Izvajanje ključnih kompetenc v podporo trajnostnemu razvoju lahko pomaga državam članicam pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Države članice imajo ključno vlogo pri zagotavljanju, da imajo vsi spretnosti in sposobnosti, potrebne za uresničitev te preobrazbene agende.«

Govorci so poudarili, da je Agenda 2030 pomemben okvir sedanjega dela EU na področju zelenih kompetenc in bo vodila naprej. Poudarili so pomen dialoga z več zainteresiranimi stranmi in skupnega izzivanja običajnih načinov delovanja, med drugim v trenutnem postopku priprave priporočila Sveta o izobraževanju za okoljsko trajnost.

Pripravila: PV

Grafika: Bridge 47

Translate »