Evropska unija bo okrepila vidnost deklet in njihovo udeležbo v boju proti nasilju nad ženskami in dekleti. Za doseganje rezultatov na globalni ravni skupaj z Združenimi narodi pripravlja pobudo za odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti po svetu, ki jo namerava predstaviti septembra.

Humanitarna organizacija World Vision, ki začenja novo globalno kampanjo za odpravo nasilja nad ženskami in dekleti, v nedavnem poročilu ugotavlja, da je bilo leta 2015 za odpravo nasilja nad otroki namenjenih manj kot 0,6 % skupnih globalnih razvojnih sredstev.

EU je med januarjem 2011 in marcem 2017 za pravice otrok v vseh sektorjih sodelovanja na področju zunanjih odnosov namenila prek 8 milijard evrov v 142 državah v razvoju. Od tega je bilo skoraj 10 % sredstev neposredno porabljenih za odpravo dela otrok, trgovanja z otroki in sodelovanja otrok v oboroženih konfliktih ter za preprečevanje škodljivih praks in spolnega izkoriščanja pa tudi za druge projekte, povezane z nasiljem.

Ukrepi na področju enakosti spolov so zapisani tudi v 5 cilju trajnostnega razvoja Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki je bila sprejeta septembra 2015,med njimi:

  • Izkoreniniti vse oblike nasilja nad ženskami in deklicami v javnem in zasebnem življenju, med njimi trgovino z ljudmi in druge vrste izkoriščanja, tudi spolno izkoriščanje.
  • Sprejeti in utrditi tehtne politike in izvršilne predpise za spodbujanje enakosti spolov in večje vloge žensk in deklic na vseh ravneh.
  • Povsod odpraviti vse oblike diskriminacije žensk in deklic.
  • Izkoreniniti vse sporne običaje, kot so otroške, zgodnje in prisilne poroke ter obrezovanje deklic.
Translate »